Linda Lönneberg som till vardags arbetar som chef för affärsområdet VVS-design på PE sitter sedan 2017 som ordförande i föreningen KVIST – ett uppdrag som hon tycker är både roligt och ärofyllt. KVIST står för Kvinnliga Ingenjörs- och Arkitektsällskapet och är PEs kvinnliga nätverk.

Vi träffade Linda en kall vinterdag för prata om hennes olika uppdrag, KVISTs syfte och kommande aktiviteter.

Hur ser din roll som Affärsområdeschef för VVS-design ut?
Mitt arbete är väldigt varierande; framför allt innebär det många möten med människor vilket jag tycker mycket om. Vi är ungefär 100 medarbetare fördelat på sex områden inom affärsområdet VVS-design och vi arbetar främst med projektering av VVS-tekniska system. Min roll innebär bland annat att stötta de olika sektionscheferna med att bedriva verksamheten på ett så bra sätt som möjligt och ansvara för att vi arbetar efter PE:s utarbetade mål. Det blir många spännande möten där vi diskuterar uppdrag, affärsupplägg, strategier, planer och budgetar.

Kan du berätta om ett spännande uppdrag du har medverkat i?
Jag har under elva års tid medverkat i flertalet utbildningsuppdrag där jag exempelvis utbildat KY-studenter genom att vara deras huvudlärare under hela deras 2-åriga utbildning. I genomsnitt har jag arbetat mellan två och tre dagar i veckan med detta. Främst på IUC, Installatörernas Utbildningscentrum, men jag har också haft kortare utbildningsuppdrag på Campus Nyköping och på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.  

Utbildningsuppdragen är väldigt roliga, utvecklande och en bra bas till framtida rekryteringar. Studenterna på dessa utbildningar har mycket praktik i kursplanen så vi inom VVS-design tar emot många praktikanter. Det är ett bra sätt till generationsutväxling i branschen och det är bra för oss yrkesverksamma att träffa de som idag pluggar och har en annan bild av branschen. Det är också härligt med studenternas inspiration och inställning till att allting går om man vill.

Hur ser ditt uppdrag inom KVIST ut?
Jag har varit med i KVIST sedan starten 2015 och sitter sedan 2017 som ordförande i föreningen – vilket jag tycker är både ärofyllt och roligt då jag får möta många intressanta människor. Mitt uppdrag är att tillsammans med de övriga styrelsemedlemmarna driva föreningen framåt. Jag prioriterar också att delta på de seminarium och aktiviteter vi anordnar oavsett var i landet vi är. Självklart är jag även med och bidrar i vårt mentorprogram, vilket är något jag verkligen brinner för.

Vad är KVISTs syfte?
Vårt syfte består av två delar. Det första är att få in fler kvinnor i branschen och det andra att behålla dem. Det hoppas vi kunna göra genom exempelvis vårt mentorprogram och seminarier för både studenter och för de som varit i branschen ett tag. I mentorprogrammet har vi yrkesverksamma mentorer som coachar högskolestudenter. Yrkesseminarierna har en blandad kompott av innehåll där man får lyssna till och inspireras av framstående kvinnor inom branschen. Kvist arbetar mycket med att hitta positiva förebilder och lyfta fram dessa. Studentseminarium har främst som syfte att visa studenter hur en vardag för en arkitekt eller ingenjör kan se ut.

Varför är KVISTs arbete viktigt?
KVIST är en källa till utbildning och nätverkande där man får ta del av mycket intressanta seminarier kring aktuella projekt. Det är också givande för yrkesverksamma att exempelvis få vara mentor till en kommande yrkesperson. Som mentor får du en halvdagsutbildning i coaching inom mentorteknik där du lär dig uttrycka och formulera dig. Det är väldigt lärorikt att lyssna till en student och den inspirationen man får tycker jag ger en aptit på livet. Jag uppskattar även mycket att PE, som en av många aktörer i branschen, investerar och satsar på KVIST såväl internt som externt i ett långsiktigt arbete i att få en mer hållbar och jämställd bransch.

Vem kan bli medlem i KVIST?
Alla kvinnor som arbetar som arkitekt eller ingenjör samt kvinnliga studenter som snart ska ut i arbetslivet.

Vad händer i KVIST under 2019?
Utöver våra vanliga aktiviteter med mentorprogrammet och seminarierna kommer vi att vidareutveckla vårt samarbete med högskolor. Det ska vi göra genom att samarbeta direkt med högskolornas egna föreningar. På så sätt hoppas vi att komma ännu närmre studenterna.

Lindas favorituppdrag