På vårt huvudkontor i Marievik, Stockholm, arbetar ett trettiotal medarbetare inom ekonomi, lön och HR. De är essentiella för oss eftersom det är de som stöder och upprätthåller våra interna processer. En som arbetar här är HR-specialisten, och en våra fem HR Business Partners, Petra Andersson.

Hej Petra, vem är du utanför arbetstid?
Jag bor med två barn och sambo i Hammarby sjöstad och på min fritid försöker jag att aktivera mig så mycket som det går. Förutom att vara fotbolls- och karatemamma tränar jag bland annat kampsportsfys som är en kombination av boxning, thaiboxning och brottning. När jag får möjlighet så åker jag även skidor och då gärna i Alperna.

Vad gjorde du innan du började på PE?
I grund och botten är jag utbildad hälsopedagog och arbetade under tioårstid med friskvård, hälsa, arbetsmiljö och coachning för HR-personal på större företag. Sedan ville jag testa på hur det var att arbeta på andra sidan och började därför läsa kompletterande kurser inom HR- och personalvetenskap, arbetsrätt samt organisationsutveckling på distans. Nu har jag snart arbetat i en ren HR-roll i tio år och som HR Business Partner/HR-specialist på PE i tre år.

Vad gör en HR-specialist på PE?
Som HR-specialist på PE fokuserar jag på att driva och uppnå koncerngemensamma mål, bland annat som ansvarig för PE-skolan, arbetsmiljö, arbetsrätt, sätta HR-processer, policys och rutiner.

Vad innebär rollen som HR Business Partner?
Rollen innebär att både operativt och strategiskt stötta PEs chefer inom frågor som gäller medarbetarna. Frågorna kan gälla allt från utbildning, rekrytering och medarbetar- och lönesamtal till arbetsmiljö och arbetsanpassningar.

Vad arbetar du med just nu?
Just nu arbetar jag mycket med konsolideringen som berör cirka 1100 medarbetare. Konsolideringen, som skedde 1 april, innebär att nästan alla PEs dotterbolag har blivit ett samlat bolag. Detta innebär i sin tur ett omfattande arbete med att implementera nya arbetssätt, rutiner och att bygga strukturer.

Hur kan en arbetsdag se ut?
Mina dagar är väldigt varierande beroende på vilken tid på året det är och hur behovet ser ut i verksamheten. Jag kan på förmiddagen bygga nya utbildningar och på eftermiddagen gå igenom resultat från medarbetarundersökningen med några chefer. En annan dag kan jag sitta i en facklig förhandling och sedan utveckla och förbättra HRs policydokument. Jag trivs väldigt bra med att ha en varierad och fartfylld vardag då det är inspirerande, utmanande och utvecklande!