På ett av våra Göteborgskontor sitter en härlig blandning av kompetenser inom vår division VVS-design. En som arbetar här är civilingenjören Jasmina Santic.  – Genom aktiv samverkan kan vi erbjuda de bästa och mest effektiva lösningarna, säger Jasmina.

Vad gjorde du innan du kom till PE?
Jag är utbildad byggnadsingenjör och arbetade som det i forna Jugoslavien innan jag kom till Sverige 1993. Efter sex år här började jag istället att arbeta som VVS-konsult och det har jag nu mer eller mindre gjort i tjugo år. Jag har även jobbat med klimat- och energiberäkningar.

Varför sökte du dig till PE?
Jag arbetade tidigare som uppdragsledare på ett företag som var för stort för min smak och ville därför söka mig till ett mellanstort företag. I den vevan kontaktade en fördetta chef som börjat jobba på PE mig och erbjöd mig ett jobb här. Till en början tackade jag nej men då berättade han om Platinan, ett fantastiskt projekt jag redan hade hört talas om. Byggnaden är nämligen en av de första byggnaderna i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden och ett av Sveriges få höghus. Nu arbetar jag dagligen med projektet och har gjort det sedan jag började på PE i februari 2017.
Läs mer om Platinan

Vad är din roll i projektet Platinan och vad innebär den?
Min roll är att vara biträdande uppdragsledare inom VVS vilket innebär att jag bland annat ansvarar för bemanning av projektet, tid- och ekonomiplanering samt för dialog med beställare och entreprenörer. Projektet har nu nästan pågått i fyra år och till en början innebar min roll mycket arbete med systemhandlingar, men sedan 2018 arbetar jag och mina kollegor med bygghandlingar. Sammanfattningsvis kan man säga att vi hjälper vår beställare med vår långa erfarenhet och stora kunskap!

Internt är jag mer som en länk mellan beställaren och projekteringsgruppen i Göteborg som består av cirka åtta personer. Detta arbete handlar mycket om tekniska frågor samt att utveckla mina kollegor och se till att rätt person hamnar på rätt plats och gör rätt sak.

Hur ser den aktiva samverkan ut mellan de olika VVS-kontoren?
Vi har jobbat en hel del med andra VVS-kontor, framförallt det i Mörby men nu även i Marievik. Med hjälp av videomöten, mail och även en del fysiska besök fungerar samarbetet mycket bra – vilket såklart är av största vikt. Det är tack vare det goda samarbetet med framförallt min kollega Anette Öst på Mörbykontoret som vi kan erbjuda entreprenören för Platinan de bästa och mest effektiva lösningarna.

Vad tycker du om att arbeta på PE?
Jag trivs jättebra! Vi är en fin sammansvetsad grupp här i Göteborg samtidigt som vi tillhör PEs division VVS-design som besitter många kompetenser, erfarenheter och stor kunskap – och det är fantastiskt roligt att få vara en del av det.