Kenneth Nilsson arbetar som sektionschef inom affärsområdet El, Tele & Säkerhet på ett av våra kontor i Stockholm. Han är uppvuxen i Dalarna och började sin karriär som elektriker innan han blev konsult och så småningom hamnade här på PE. Här berättar han lite mer om sig själv och sin yrkesbana.


Vem är Kenneth Nilsson utanför arbetet?
Jag är 40 år gammal och jag bor i Nacka tillsammans med min sambo och våra fem barn. Det blir inte så mycket annat när man har fem barn än att jobba och att göra olika aktiviteter med barnen såsom hockeyträningar, ridskolor och sånglektioner med mera. Men jag försöker att röra på mig när tillfälle ges och jag är jaktintresserad så jag jagar en del också.

Du sitter på vårt kontor på Södermalm i Stockholm, vilka discipliner finns det där?
De affärsområdena som finns här är Brand, Risk & Skydd samt El, Tele & Säkerhet och vi har ungefär halva kontorsytan var. Det här är i grunden den gamla konstellationen av Projektel som förvärvades 2016. Vi har alltså suttit med varandra ett tag och har därmed samverkat väldigt mycket. Vi samverkas mest  inom telekommunikation och lås. De jobbar jättemycket tillsammans eftersom de går lite hand i hand. Brand har också en hel del kravställning till telesystem som brandlarm till exempel vilket också ökar samverkan mellan våra olika affärsområden. Vi har samverkan både i affärer och genom att stötta och hjälpa varandra i kundrelationer.

Du är sektionschef inom El, Tele & Säkerhet. Berätta mer om din yrkesroll!
Jag är sektionschef, men jag är också delaktig i projekt fortfarande. Jag är med och driver projekt som uppdragsledare - framförallt inom telekommunikation som är min specialitet i grunden. Som sektionschef arbetar jag tillsammans med gruppcheferna och lägger strategier och idéer för hur vi ska jobba med försäljning och anbud. Jag är stöd till alla gruppcheferna i de här processerna när det kommer till avtalshantering, projekthantering, hur vi driver våra resurser, rekrytering, beläggning och ledarskap. Min största och kanske viktigaste uppgift är med andra ord att vara ett stöd till gruppcheferna så att vi har en gemensam struktur och synsätt på hur vi ska jobba tillsammans. Sen samordnar jag ihop med alla andra sektionschefer i Sverige under vår affärsområdeschef för att vi ska ha samma synsätt på hur vi jobbar tillsammans inom hela affärsområdet.

Hur har din yrkeskarriär sett ut innan du kom hit?
Jag kommer från entreprenadsidan från början och har jobbat inom entreprenad i 15 år nästan enbart inom el- och teleteknik. Jag är dalmas i grunden, uppvuxen i Idre och började därefter gymnasiet i Mora och blev elektriker innan jag senare flyttade till Stockholm. Jag jobbade först med ett elbolag inom teleteknik. Sen jobbade jag på ett säkerhetsbolag i några år där jag först var installatör och sen projektledare och därefter säljare. Efter det blev jag rekryterad till Projektel som konsult 2015. Efter ett tag fick jag möjligheten att bli gruppchef där och när vi blev PE och gjorde om affärsområdena fick jag möjlighet att bli sektionschef.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det finns ganska många positiva sidor. Det jag tycker om är att jag får vara delaktig och ha möjlighet att påverka mycket och det tycker jag är jättekul. Jag tycker att ledarskap är kul och att hitta sätt att få medarbetare att utvecklas och få vår verksamhet att utvecklas framåt hela tiden. Vi har också en sådan härlig stämning i vår sektion så det är bara kul att vara runt det här gänget.

Finns det något som är extra utmanande?
Det sämsta är att se till att ha tiden för ledarskap när man också är konsult. I slutändan handlar det om att sälja vår tid och kunskap och då hitta en balans mellan att göra det och ändå vara tillgänglig som ledare. Det är alltid en utmaning som vi kan bli bättre på.

Ett av våra värdeord är engagemang. Hur ser du på det?
För mig handlar det om att om man visar att man är delaktig och är engagerad i de uppgifterna som man vill att andra också ska utföra delar av. Då får man med sig människor. Det är viktigt att fördela ansvar och veta vad det innebär att stötta och coacha andra när man gör det. Delaktigheten, mitt engagemang och att jag visar det skapar engagemang hos medarbetaren.

Som du säger, du är utöver ledarskapet delaktig i projekt också. Har du något du kan berätta om som du håller på med just nu?
Nu håller jag faktiskt på och avslutar ett väldigt långt projekt som jag har kört i nästan tre år som är ett digitaliseringsprojekt där vi skapar ett digitalt nyckelhanteringssystem för SISAB. Nu ska vi mäta projektmål och landa det som vi förhoppningsvis har beräknat ska vara fördelen från det här.

Hur är det att arbeta på PE?
Jag tycker att det är kul. Vi är ju ganska unga i den här konstellationen vilket gör att man har möjlighet att påverka väldigt mycket och det finns väldigt mycket att jobba med. Så länge man får vara delaktig och det tycker jag PE är duktiga på att låta medarbetare vara. Framförallt inom de yrkesroller de har. Jag tycker generellt att PE är ett bra företag.