Sophie Andersson arbetar som miljöingenjör och är certifierad miljöprovtagare för jord och grundvatten. Hennes uppdrag är extra viktigt då hon ser till att förorenad mark och vatten inte skadar oss människor, djur och natur.

Hur väcktes ditt intresse för att arbeta med miljö?
Jag har alltid varit medveten om miljö och gick naturprogrammet med inriktning miljö på gymnasiet och samhällsbyggnadsprogrammet på KTH med inriktning mark- och vattenteknik. Efter examen arbetade jag först som gruvdammsingenjör där jag modellerade höjning av gruvdammar för gruvornas sandmagasin. Detta gjorde jag i en kort stund tills jag blev inspirerad av en vän som jobbar som miljöingenjör och bytte inriktning. Jag har nu arbetat som miljöingenjör sedan 2013 och på PE sedan maj 2017.

Vad är det bästa med att arbeta på PE?
Dels den stora variationen av arbetsuppgifter och dels att man har mycket frihet under ansvar. Min chef litar på mig och uppmuntrar mig att driva det jag brinner för – vilket är att vara ute i fält och ta hand om miljön. Sedan upplever jag att PE satsar på sina medarbetare.

Vad är din viktigaste arbetsuppgift?
Att se till att förorenad mark och vatten inte skadar djur, natur och människor. Som miljöprovtagare är jag därför ute mycket i fält och genomför miljötekniska markundersökningar av fastigheter, antingen inför byggnation eller vid aktiva eller nedlagda industrier. Under ett sådant här tillfälle undersöker jag bland annat grundvatten, mark, ytvatten, porgas, samt sediment inom eller kring fastigheten. Detta för att ta reda på föroreningssituationen som kan påverka miljön.

Vad krävs för att bli certifierad miljöprovtagare för jord och vatten?
Man måste gå två omfattande kurser via Svenska Geotekniska Föreningen (SGF), framförallt i fältrutiner, för att få den kunskapen som krävs. Syftet med certifieringen är att öka kvalitén på miljöprovtagningen och kompetensen hos miljöprovtagare. Varje år måste man dessutom skicka in en årsrapport på antalet provtagningar som utförts samt sin dokumentation på kompetensutveckling för att påvisa att man håller sig uppdaterad om vad som händer i branschen.

När i ett projekt ska man kontakta dig?
Det är det första man som exempelvis byggherre bör göra. En miljötekniskundersökning är nämligen bland det första som bör ske i ett byggprojekt för att säkerställa att marken är byggbar eller om den först måste saneras.

Många av våra kunder jobbar också med industrier som använder sig av kemikalier. Om kemikalier har läckt ut tar man direkt kontakt med oss så att vi först kan undersöka en eventuell spridning till miljön har skett ,och beroende på vad som påträffas därefter ta fram en åtgärdsplan. Om en åtgärd anses behövas kan vårt uppdrag avslutas med en sanering där vi utför kontrollprovtagning.

Arbetar du med några spännande projekt just nu?
Ja, jag medverkar i flera stycken intressanta projekt. Ett av dem är efterbehandling av Ströms före detta sågverksområde i Mora. Området är starkt förorenat och platsen ligger i direkt anslutning till Siljan. Arbetet vi nu genomför är av stor vikt för att minimera riskerna med den förorening som råder.
Läs mer om efterbehandlingsarbetet här

Ett annat projekt som jag tycker är väldigt spännande att jobba med är en gammal soptipp i närheten av Södertäljefängelset Hall. Soptippen har lagts ner men det finns en hel del efterarbete som måste göras för att säkerställa att marken och grundvattnet runt omkring inte påverkas av soptippen.

Utan att avslöja för mycket kan jag även nämna att vi på Miljö har fått två projekt i Småland från stora, internationella kunder. Projekten innefattar att undersöka grundvattnet, ta fram riskbedömningar och åtgärdsplaner i industriområden där industri för metallavfettning skett.