En av alla PEs spetskompetenser är hissprojektering. På PE finns det fyra sådana konsulter som dedikerat arbetar med det mesta som gäller hissar – och en av dem är Tommy Lundberg. ­­– Arbetet är roligt och går hand i hand med mina personliga intressen, säger Tommy.

Vi besökte Tommy på Stockholms stads fastighetskontor där han under ett och ett halvt års tid är uthyrd för att samordna det dagliga arbetet med hundratals hissar och rulltrappor i Stockholm.

Vad gör en hisskonsult?
En hisskonsult arbetar mycket med projektering och slutbesiktning av hissar, hissinventeringar och skriver tekniska beskrivningar som kunden kan lämna ut och ta in offerter på. På PE jobbar vi oftast med större byggnader såsom sjukhus, skolor och köpcentrum men även med enskilda fastighetsägare.

Sedan oktober sitter jag dock uthyrd till Stockholm stads fastighetskontor på heltid som driftsamordnare. Det uppdraget handlar om att samordna det dagliga arbetet med 350 hiss- och rulltrappinstallationer i Stockholm. Som samordnare sköter jag kontakten med bland annat hissentreprenörer och fastighetstekniker.

När i ett projekt behövs en hisskonsult?
Vi kommer in i början av projektledet och medverkar på projekteringsmötena för att säkerställa att beställarens önskemål och riktlinjer kommer med innan hisschaktet byggs – för när det väl är byggt är det ju omöjligt att flytta på det. Det bästa är om en hisskonsult även får utföra en slutbesiktning av hissen innan de tas i bruk men man bör inte slutbesiktiga sitt eget projekt utan detta brukar en konkurrent genomföra. Detta för att en utomstående person också ska kunna kontrollera att konstruktionen stämmer överens med den tekniska beskrivningen som den ursprungliga hisskonsulten tagit fram. Som hisskonsult är man oftast med i projekten i omkring 40 timmar vilket inte är speciellt länge, men man bollar förstås flera projekt samtidigt.

Vad fick dig intresserad av yrket?
Jag har alltid varit intresserad av el och mekanik och jag har en elkraftteknisk-utbildning. Jag arbetade tidigare som elektriker och för sju år sedan började jag att montera hissar. Det var ett yrke jag trivdes väldigt bra med och arbetade inom under tre års tid tills jag ville testa på hur det var att jobba på andra sidan som hisskonsult. Jag och mina dåvarande kollegor tyckte ofta att hisskonsulternas tekniska handlingar var bristfälliga och därför bestämde jag mig för att själv testa på att göra sådana – och resten är historia som man brukar säga.

Vad är det bästa med ditt arbete? 
Arbetet som hisskonsult är roligt och går hand i hand med mina intressen. Som jag nämnde är jag som sagt intresserad av el och mekanik och det får ju en hisskonsult arbeta med hela dagarna.

Det är också spännande att jobba som driftsamordnare då det är ett högt tempo där besluten man tar snabbt sätts i bruk. Ingen dag är den andra lik och det tycker jag är kul.

Hur kan en arbetsdag se ut? 
Som driftsamordnare sitter jag mest i driftsamordningsmöten på kontoret och svarar på en hel del interna frågor från Stockholms stad om besiktningar av hissar och betalningar. Då dessa frågor rör över 300 hissar kan dagen utgöras av ett riktigt detektivarbete då det är många dokument att gå igenom för att ens hitta var alla dessa hissar är placerade.

När jag inte är uthyrd till kund på heltid och arbetar som hisskonsult kan dagen bland annat bestå av hissinventering inför projektering av ombyggnation. Då åker jag till byggnaderna och gör en statuskontroll där jag dokumenterar med bilder, tar reda på om något behöver byggas om och ifall en hissentreprenör behöver kontaktas. Jag betygsätter också varje enskild hiss på flera punkter på en skala 1-5. Utefter hur högt upp på skalan hissen hamnar tas beslut om vilka eventuella åtgärder som behöver tas.

Har du arbetat med något spännande projekt på sistone? 
Just nu håller jag på med ett långsiktigt strategiskt arbete där jag tar fram flera riktlinjer för Stockholms stads fastighetskontors alla hisskonsulter och projektledare. Riktlinjerna kommer att handla om allt från när och hur man installerar värmeslingor för issmältning i hissdörrar och när man måste kontakta driftsamordnare, till om det exempelvis på gymnasieskolor behöver programmeras ett dolt plan dit hissen automatiskt går och väntar efter en inställd tid för att undvika vandalisering. Jag är nu i den delen av projektet där jag väntar på att få riktlinjerna godkända av Stockholms stad och sedan sprida vidare informationen till alla hisskonsulter att de finns.

Tommys favoritprojekt
Tillgänglighetsanpassning av Östra Real
Hiss med tredörrarlösning i Kvarnbergsskolan i Gustavsberg