Brita arbetar inom affärsområdet Projektledning & Management och sitter på vårt kontor i Uppsala. Hon jobbar som byggnadsingenjör, KA enl. PBL och certifierad sakkunnig inom tillgänglighet. Med tre titlar bakom sitt namn blev vi såklart extra nyfikna på vad Britas arbete innebär.

Vad en byggnadsingenjör gör vet nog de flesta men vad gör en KA enl. PBL?
Det står för Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. För att arbeta som detta måste man utbilda sig och klara en tenta för att bli certifierad kontrollansvarig. Dessutom måste man skriva en tenta på nytt var femte år och årligen redovisa till Bygglagstiftningen vilka projekt man arbetar med för att få behålla sin certifiering. Som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen kvalitetssäkrar jag byggprojekt och hjälper byggherrar att se till att kraven enligt PBL uppfylls. Jag är också med vid tekniska samråd med byggnadsinspektörer inför startbesked samt slutsamråd inför att byggnadsprojekt ska få tas i bruk.

Vad innebär rollen som sakkunnig inom tillgänglighet?
Även här krävs en certifiering, TIL, som ska uppdateras vart femte år och rapporteras varje år. Som sakkunnig inom tillgänglighet behöver man också övriga kompetenser som högskoleexamen och viss arbetslivserfarenhet. Uppdraget inom denna roll innebär att granska ritningar i olika skeden, svara på många frågor och tolka många regler samt att skriva utlåtanden.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Eftersom jag har fler kompetenser och medverkar i många olika projekt är mina dagar väldigt varierande. Jag sitter bland annat i en hel del möten och gör platsbesök. Som kontrollansvarig lägger jag mycket tid på att samla in intyg och som sakkunnig inom tillgänglighet gör jag ett hästjobb med exempelvis tillgänglighetstillsyn då vi bara är tre personer som är certifierade på PE. Många kontaktar därför mig och jag försöker att hjälpa till så mycket som jag kan då det både är viktigt och givande för mig. Jag brinner för kvalitetssäkring och mitt dagliga arbete handlar därför om att få andra att inse vikten av att kvalitetssäkra byggen.

När i ett projektled behövs dina kompetenser?
Inom tillgänglighet behövs jag i början och i slutet av ett projekt. Som kontrollansvarig behövs jag löpande under ett projekts hela gång.

Hur ser din bakgrund ut och hur hamnade du på PE?
Jag började min karriär som ritare på ett småhusföretaget i Falun, där jag kommer ifrån, för över 40 år sedan. Sedan började jag intressera mig allt mer för konstruktion och utbildade mig därför till byggnadsingenjör. Efter det arbetade jag bland annat som vägprojektör på Vägverket Konsult, projektör på NCC Teknik och som byggnadsinspektör på Uppsala kommun innan jag 2007 började arbeta på Tema som sedan blev uppköpt av PE.

Vilket är det mest intressanta projektet du har medverkat i?
Jag tycker att alla projekt jag medverkar i är lika intressanta – oavsett om de är stora eller små. Det är generellt roligt att få jobba med människor i olika projekt, lära ut kunskap och att få vara ute på byggen. Men om jag måste nämna ett projekt får det nog bli Kirunas nya stadshus. Jag anlitades först som tillgänglighetssakkunnig av arkitekten Henning Larsen i Köpenhamn och sedan av LKAB för att besikta stadshuset. Stadshuset är den första byggnaden som har byggts i samband med den stora stadsomvandlingen där Kiruna stadskärna ska flyttas för att LKAB ska kunna utöka sin gruvbrytning av malmkoppar. Jag lärde mig jättemycket om Kirunaflytten och det var jättehäftigt att få vara med i ett av de största stadsomvandlingsprojekten i hela Sverige.

Britas favoritprojekt
Kirunas nya stadshus
Uppsala domkyrka
Byggledarprojekt åt Riksbygg