I slutet av 2018 förvärvade PE Integra som är specialister på byggkonstruktion. En som arbetar på Integras kontor i Göteborg är uppdragschefen och nyblivna gruppchefen Tobias Grönlund. Vi ringde upp Tobias för att ta reda på vad hans arbete innebär och höra vad han tycker om att ha blivit en del av oss.

Hur länge har du arbetat på Integra?
Jag har jobbat på Integra sedan jag tog examen från utbildningen Högskoleingenjör inom husbyggnad 2010. Jag började som projektör och sedan blev jag uppdragsledare där jag planerade projekt och hade visst ekonomiskt ansvar. Förra året blev jag uppdragschef och nu i år gruppchef. 

Grattis, hur känns det?
Tack, det känns väldigt bra och det är roligt med personalansvar!

Vad innebär då din roll som gruppchef?
Jag utvecklar personalen och ser till att rätt person hamnar på rätt plats. För att medarbetare lättare ska hamna rätt i sin roller hjälper jag dem att få plats på eventuella utbildningar som de vill eller behöver gå och följer upp med avstämningar och utvecklingssamtal. Jag har också ett övergripande ansvar för resursplanering och arbetar med samordning.

Och din roll som uppdragschef?
I min roll som uppdragschef har jag mycket marknadsmässigt ansvar. Här gäller det att scanna av marknaden för intressanta jobb och vara ute för att träffa kunder och potentiella kunder. Utöver marknadsarbetet ser jag till att aktuella projekt från start genomförs med kvalitet i teknik, planering och ekonomi samt att kommunikation med kunder fungerar felfritt.

När i ett projekt ska man ta del av din kompetens?
Mig kontaktar man i ett tidigt skede så att jag kan sätta ihop en grupp som ska leda ett externt projekt framåt. Även i interna projekt är jag med från start och speciellt i större projekt som sträcker sig över flera år. Då sätter jag rutiner och arbetssätt som ska fungera långsiktigt. Jag är också med i slutet av projekt för att göra utvärderingar och analyser samt stämmer av med kunder hur de upplevt det arbetet vi har genomfört.

Vilka projekt arbetar du med just nu?
Jag har faktiskt nyligen kommit tillbaka från föräldraledighet vilket innebär att jag har hoppat in som stöd mitt i ett par pågående projekt. Ett av dessa är det rejäla projektet Psykiatrins kvarter i Borås som när det är färdigt kommer att bestå av 23 000 kvadratmeter nybyggnation och 10 000 kvadratmeter ombyggnation. Det är ett väldigt utmanande projekt i och med sin storlek. Det är mycket att hålla koll på med exempelvis leveranser, tekniska lösningar, utskick och resursplanering – men det är bara roligt!

Vad är ditt första intryck av PE?
Det känns som att Integra och PE är väldigt lika på det sättet att de jobbar utifrån den engagerade medarbetaren och man ger mycket eget ansvar till den som vill. Det finns en framåtanda som verkligen är tilltalande. Jag tycker också att det är mycket positivt med PEs hållbarhetsdimension.

Hur ser du på vårt framtida samarbete?
Jag ser mycket fram emot att få jobba ihop med flera nya kompetenser. Tidigare har jag mest samarbetat med konstruktörer men nu har jag ju kollegor som är allt från arkitekter till geotekniker. Det ska bli spännande att se vilka stora projekt vi kan ro i hamn tillsammans!