David Hansson på PE i Trollhättan jobbar med samordning och beräkningar av energi, dagsljus och miljöcertifiering av byggnader. Han berättar att ett yrke kopplat till miljö är helt rätt i tiden och det kommer det fortsätta att vara framöver. Här berättar han mer om sin roll som energi- och miljösamordnare på PE.

Vem är du, berätta lite om dig själv utanför arbetet?
Jag är en aktiv kille som idrottar mycket. Volleyboll är mitt största intresse, jag spelar i Trollhättans volleybollklubb i division ett. Jag gillar att vara ute i naturen i gott sällskap och bara njuta.

Vad gör du i ditt jobb på PE?
Jag jobbar med samordning, energiberäkningar och beräkningar av dagsljus och ljusinsläpp i olika byggnader. När man ansöker om bygglov ska vanligtvis en energiberäkning bifogas, så den typen av arbete får vi in ganska mycket av. Energiberäkningarna är olika avancerade och i större uppdrag behöver jag engagera projekteringsgruppen för att skapa samsyn kring vilka krav som föreligger och vad som krävs för att vi ska uppnå dem.

Sen jobbar jag också mycket med miljöcertifiering, där den svenska miljöstandarden miljöbyggnad är den absolut största i Sverige. I de beräkningarna sysslar vi mycket med inneklimat utöver energiberäkningarna. Vi tittar på dagsljus, solvärmelast, termiskt klimat, värmeeffektbehov, fukt och många andra spännande parametrar.

Du nämner att du jobbar med dagsljus och ljusinsläpp. Kan du berätta mer om det?
Det som påverkar ljusinsläppet är ju hur arkitekten väljer att utforma byggnaden. Det är jättekul att samarbeta med mina arkitektkollegor inom PE och lösa dagsljusfrågorna tillsammans. I bästa fall dras jag in i projekten i ett tidigt skede och får göra dagsljussimuleringar på ett dimensionerade plan - oftast på markplan eftersom det är svårast för ljuset att nå in där. Sedan väljer vi ut några rum som är svåra när det gäller ljusinsläpp. Om det visar sig att den befintliga ritningen inte kommer att klara kravet så tittar vi tillsammans på vilka förändringar som ger bäst effekt.

När ni jobbar med innemiljö, vilken typ av projekt arbetar ni med då?
När det gäller innemiljö så handlar det om att optimera för den tänkta verksamheten. Arbetar vi med kontor så skapar vi optimala förutsättningar för kontorsarbete och är det bostäder är målet att utforma ett bra hem. Vi tittar till exempel inte på teknikrum eller lager där det inte finns några arbetsplatser. Det här arbetet gäller bara projekt som har ytor där människor vistas mer än tillfälligt.

Hur ser du på framtiden för en blivande energi- och miljösamordnare?
Energi och miljö är mer aktuellt än någonsin och olika miljödirektiv gör att det kommer att bli än viktigare framöver. Kraven stramas också hela tiden åt allteftersom utvecklingen går framåt med energieffektivare system och bättre byggnadsmaterialmaterial med mera.

Vad är det bästa med ditt yrke?
Att få projekteringsgruppen att sträva efter ett gemensamt mål och få alla att känna sig delaktiga tycker jag är kul. Det är också det som är svårast med mitt yrke. Det finns fortfarande de som tycker att det här med energi är ett nödvändigt ont som behövs för att få bygglov. Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv, att titta på hela byggnadens livscykel med återbetalningstider, miljöpåverkan med mera.

Vad tycker du är bäst i ditt team?
När jag sa vad som är det bästa med mitt yrke, då pratade jag ju med mycket fokus på arbetsuppgifterna. Men det bästa med mitt jobb är mina arbetskollegor. Jag kommer in här varje morgon, vi skämtar och så snackar vi lite skit. Vår byggnadsfysikgrupp är fantastisk och kollegorna är grymma!

Tveka inte att kontakta David om du har frågor eller vill samverka med honom och de andra i hans grupp.