Bodil Elmqvist arbetar som hållbarhetsstrateg på PE i Malmö och sitter tillsammans med de andra drygt 60 medarbetarna i det nya PE-huset Aura. Här berättar hon om hur hennes arbete med hållbarhet kan se ut och hur stämningen på det nya kontoret egentligen är.

Hej Bodil, berätta lite om dig själv!
Jag är hållbarhetsstrateg här på PE sedan 1,5 år tillbaka och arbetar i hållbarhetsgruppen som leds av Peter Stigson. Det är en grupp där vi idag är totalt fem personer, två stycken i Stockholm och tre i Malmö. På fritiden är jag nog en ganska vanlig människa. Jag har tre barn, gillar att träna, att vara ute i naturen och att umgås med familj och vänner. Jag bor i Lund.  

Vad har du för bakgrund inom hållbarhet?                                                                                                                         
Jag har haft hållbarhet som fokus sedan jag gick i gymnasiet och läste en speciell inriktning på Miljö, men jag har alltid brunnit för miljö och rättvisefrågor. På universitetet studerade jag bland annat naturgeografi och jag har även en forskningsbakgrund. Jag skrev min avhandling med fältarbete om Agroforestry i Sudan och jag har varit i Zimbabwe som volontär så jag har jobbat mycket med afrikanska frågor. De senaste åren har jag jobbat mer lokalt, men det finns mycket att hämta från andra delar av världen. Vi lever i en global värld där vi kan lära av varandra. Agroforestry är ett odlingssystem som man pratar om mer och mer i Sverige och i Europa. Det är ett odlingssystem som kombinerar jordbruk och skogsbruk. Nu är jag väldigt intresserad av cirkulära vattensystem där Sverige också har mycket att lära från andra länder.

Innan jag kom till PE jobbade jag på ett annat konsultbolag och innan dess arbetade jag på Lunds Universitet i 15 år som forskare och lärare. Jag arbetar än idag nära universitetet och undervisar en del i samhällsplanering och jag gillar gränssnittet mellan praktik och akademi.

Du arbetar på kontoret i Malmö där vi nyligen flyttat ihop i PE-huset Aura. Hur känns det än så länge?
Vi flyttade ihop strax innan årsskiftet och det känns redan jättebra! De kompetenser som finns här är Arkitektur, Hållbarhet, Akustik, Konstruktion, El, Tele & Säkerhet samt Brand, Risk & Skydd. Att sitta så många olika kompetenser tillsammans ökar ju förutsättningarna för samverkan och det blir lättare att agera som ett team på den lokala marknaden. Det känns väldigt spännande och kul. Dessutom är det bra stämning på kontoret och vi har gemensamt fika- och lunchrum, och lokalerna är väldigt fina.

Vad gör du som hållbarhetsstrateg?
Jag arbetar oftast i strategiska projekt där mitt fokus är samhällsplanering utifrån ett hållbart perspektiv, exempelvis hur vi får in mer grönt i staden. Jag håller just nu på med ett projekt med Malmö stad där jag hjälper till att integrera ekosystemtjänster i markanvisningsprocesser i deras markanvisningsprogram. Men utöver kommuner arbetar jag också i projekt som är rena utvecklingsprojekt där vi går in som partners tillsammans med akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Ni i hållbarhetsgruppen ingår nu i det nyformade affärsområdet Samhällsutveckling. Vad erbjuder ni för tjänster och hur känns den förändringen?
Vi kommer också fortsättningsvis att erbjuda analys- och rådgivningstjänster inom samhällsbyggnad. Affärsområdets fokus kommer att ligga på frågeställningar kopplat till hållbarhet och digitalisering.

Det ska bli roligt att arbeta mer med Amanda Tevell som tidigare varit Strategi- & Affärsutvecklingschef och som nu blir chef för affärsområdet. Personligen känns det väldigt spännande och det är positivt att vi nu finns och syns på ett tydligare sätt i organisationen.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag gillar som sagt gränssnittet mellan praktik och akademi. Att man kan jobba med utveckling och innovation i praktiken. Utöver det gillar jag variationen i yrket och att jag kan styra lite vad jag vill jobba med. Det finns en viss frihet i rollen som konsult. Sen såklart att jag får möjligheten att jobba med mina hjärtefrågor.

Vad är extra utmanande och svårt?
Det kan vara en utmaning att hitta rätt argument för hållbarhet för att det ska passa in i kontexten för att öka förståelsen i alla sammanhang. Det är inte alltid enkelt. Men hållbarhet är allt mer en självklarhet och det har hänt väldigt mycket de senaste åren.

Kan du berätta kort om något spännande projekt du håller på med?
Jag har två extra roliga projekt just nu. Det ena projektet är som jag nämnde med Malmö Stad och deras markanvisningsprocesser. Där ser jag över processen och stöttar Malmö Stad i hur de kan ställa krav på framtida köpare. Om ett bolag sedan vill köpa marken kan Malmö Stad ställa olika krav för att det ska bli ett köpeavtal där köparen måste leva upp till vissa hållbarhetskriterier. De kriterierna är väldigt spännande att vara med och skapa och där kan man göra väldigt mycket skillnad på den lokala marknaden.

Sen tycker jag om ett utvecklingsprojekt vi arbetar med som kallas Blue House, där vi kommer att skapa en affär tillsammans med våra affärsområden VVS-design och Arkitektur. Där håller jag på och skriver en ansökan tillsammans med ett fastighetsbolag och Lunds universitet. Vi ansöker om finansiering tillsammans som partners på lika villkor där målet är att minska vattenförbrukningen i fastigheter.

I PEs vision återfinns ordet hållbarhet, vad innebär det för dig?
Det viktigaste ordet inom hållbarhet för mig är långsiktighet. Vi måste ha en tydlig vision om vilket samhälle vi vill skapa. Så får man försöka se sin lilla pusselbit i helheten. Det är också viktigt att komma ihåg att allt ansvar inte ligger på oss individer. Alla kan göra något, men vi måste också göra en systemförändring i hur vi ska planera våra städer.

Om man vill men inte vet hur man ska göra sina projekt mer hållbara, är du rätt person att prata med då?
Ja! Funderar man på hur sitt projekt kan bli mer hållbart så ska man kontakta mig eller någon av mina kollegor!