Kevin Bergsten har under hela sitt liv tyckt om att skapa och vara kreativ. Det ledde till att han utbildade sig inom estetiskt berättande och dataspelsutveckling med fokus på 3D-grafik. Sedan 2015 arbetar han som grafisk designer på PE i Skövde.

Vad innebär jobbet som grafisk designer på PE?
En grafisk designer arbetar inom flera olika discipliner. Här på PE arbetar jag bland annat med grafiska presentationer, illustrationer, virtuella rundvandringar, simuleringar, inredning, film samt fotografering. Vanligtvis skapar vi det grafiska materialet med tider på dygnet som ger fint solljus. Proportioner, materialegenskaper, kameravinklar, placering av objekt såsom människor är också viktigt att tänka på för att skapa en intressant och spännande illustration på ett realistiskt sätt.

En vanlig dag får jag komma upp med nyskapande idéer där jag skapar illustrationer med hjälp av fotografier och 3D-grafik som utgår från arkitekters ritningar eller skisser. Detta gör jag via en ritplatta. Ibland är jag också ute på fält för att fota eller ta drönarbilder beroende på vilken teknik och visuell lösning kunden vill använda sig av.

Vad är syftet med en 3D-visualisering?
Syftet är att på ett pedagogiskt sätt visa exempelvis uppdragsgivaren, allmänheten och politiker hur ett framtida projekt skulle kunna se ut.

Någonting som är väldigt vanligt när jag skapar mina illustrationer är att försöka få in byggnaden eller objektet i sin rätta miljö. Ofta löser jag det genom att använda fotografier som är tagna på plats, antingen från marken eller luften, och sedan skapar jag ett fotomontage. Det är viktigt då man kan se hur den framtida byggnaden passar in i miljön och om det eventuellt behöver göras några justeringar. Ofta görs flera versioner där man bland annat testar olika material, färger, ytskikt och kameravinklar.

När i projektet och varför ska man kontakta dig för att få hjälp med 3D-visualisering?
Man kan kontakta mig både i ett tidigt eller sent skede beroende på vilken typ av visualisering man är ute efter. I tidiga skeden kan visualiseringen tjäna som beslutsunderlag och i sena som en presentation av hur det kommer att bli.

I början av projekt kan jag exempelvis skapa ett koncept där man testar olika volymer, färger och material för att få en bra grund att utgå ifrån. Senare i projekt, när det finns en färdig idé kring hur det kan komma att se ut när det är färdigställt, kontaktar man mig så att jag kan skapa ett säljande material för en mängd olika medier.

Vad tycker du om att arbeta på PE?
Jag trivs mycket bra. Det absolut bästa med att arbeta på PE är mina arbetskollegor, att man känner arbetsglädje och att vi tillsammans genom en stark gemenskap och ett härligt arbetsklimat är med och skapar framtiden.

Det är också väldigt roligt att vi inom PE har börjat samarbeta över olika kompetensområden och att fler har fått reda på att vi inom koncernen har möjlighet att erbjuda dessa grafiska tjänster. I dagsläget arbetar vi inom affärsområdet Arkitektur men tekniken för att skapa visuellt material skulle kunna användas inom PEs alla discipliner.

Berätta om något intressant projekt du har arbetat med
Ett projekt som var mycket intressant och som sticker ut ur mängden är en virtuell rundvandring som vi skapade över ett framtida bostadsområde i Trädgårdsstaden Skövde. Där skapade vi en visualiseringsmodell som består av en kombination av fotografier tagna med drönare och 3D-modeller. Slutprodukten blev en virtuell rundvandring där man via dator, telefon eller surfplatta kan studera bostadsområdet från luften i 360 °. Det kan jämföras med Google Street View men skillnaden är att vi är 120 meter upp i luften och tittar ner på byggnader som ännu inte finns på riktigt.
Till den virtuella rundvandringen >