Bra inredningsarkitektur påverkar verksamheten i grunden. Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, önskade ett kontor som speglade deras verksamhet. De skulle också förändra det dagliga arbetssättet och lämna en pappersbaserad verksamhet med skrivbord och bokhyllor. Vi fick i uppdrag att hitta bästa möjliga lösning med gestaltning i fokus.

Varje verksamhet och varje medarbetare har sina unika och varierande behov. Genom ett grundligt analysarbete och intervjuer med de anställda kunde vi hitta rätt lösning. Vinnovas verksamhet visade sig passa ovanligt bra för konceptet aktivitetsbaserat kontor.

Vår lösning med olika klimatzoner för olika behov gör det lätt för medarbetarna att hitta rätt plats, från ett pratsamt centrum till en lugn periferi. Särskilt många lovord har ytorna för oväntade möten fått. Varje dag möts medarbetare och besökare kring ”innovationstorget” eller andra mötesytor.

Man lockas till rörlighet i lokalerna. Det innovativa syns och känns i den komplexa rumsligheten och modiga färgsättningen. Hållbarhet går igen på de mest oväntade ställen genom exempelvis återvunna möbler och udda materialval.

Inredningen har gjort Vinnova starkare, stoltare och tydligare. Skillnaden mellan förr och nu är uppenbar, och det känns att man möter en annan myndighet när man går in genom dörrarna. Varje dag får Vinnova besök av människor som vill titta på den nya kontorsmiljön.

Men den viktigaste förändringen är att medarbetarna utstrålar arbetsglädje och stolthet. Många berättar att de nya lokalerna är en befrielse från inrutade mönster och att de känner sig mer hemma här än i sina gamla kontorsrum.

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE.