Filippa Persson är miljöexpert och arbetar som regionchef för sektionen Energi och Miljö på PEs kontor i Stockholm. Hon är en av initiativtagarna till satsningen Klimatsmarta team med ingenjörer, arkitekter och miljöexperter som ska hjälpa fler att bygga mer klimatsmart.

 

Varför satsar PE på klimatsmarta team?
Hållbarhet är en del av PEs vision och vi är fast beslutna om att vara med och förnya samhället och bidra till att nå målet med netto noll utsläpp till år 2045. Vi har otroligt mycket kompetens på PE och vi har samlat de främsta experterna inom respektive område för att kunna erbjuda våra kunder klimatsmarta team.

Är det viktigt att arbeta i team med olika kompetenser?
Vi tror på att samverka aktivt både inom PE mellan våra specialister och projektörer men också utanför företaget, med branschkollegor, kunder och övriga aktörer. Att samordna oss, nätverka och driva utvecklingen är avgörande för att nå höga mål och ambitioner. Vi kan inte stå bredvid och vänta på beslut och direktiv. Istället vill vi vara med och föreslå lösningar, driva frågor och bidra till att göra byggandet mer hållbart.

Vad fick dig intresserad av klimatsmart byggande?
Det har jag varit ända sedan min universitetsutbildning. Jag fick då lära mig om energi- och miljöfrågor i byggnader, LCC, LCA, materialfrågor, ekologiska värden, dagvattenfrågor, avfall, energifrågor i samhället och mycket mer. När jag sedan kom ut i arbetslivet så förutsatte jag att man praktiserade bästa och senaste kunskap i näringslivet. Men det insåg jag rätt snart att man oftast inte gjorde.

Varför är inte alla byggprojekt hållbara?
Det är en stor fråga men respektive projektledare, förvaltare, fastighetschef, VD gör ju det hen ansvarar för och har möjlighet till, utifrån de förutsättningar hen har med hänsyn till tid, kostnader, åsikter och kunskapsnivå. Med de parametrar i beaktande så blir det inte alltid som best practice, nytänkande, innovationer och klimatfrågor kommer i fokus. Där har min drivkraft bara vuxit med åren, att föreslå hållbara lösningar, driva hållbara projekt och verka för att klimatfrågan kommer i fokus så ofta det är möjligt. Och där har jag förmånen att arbeta ihop med några av de fastighetsägare som har höga hållbarhetsambitioner. Men om man ser till den stora massan av byggnader som byggs idag i Sverige så finns det fortfarande mycket att göra gällande hållbarhetsfrågor.

Vilken typ av projekt är roligast och har du något drömprojekt?
De roligaste projekt som jag verkar i är när hållbarhet och klimatfrågor är högt upp på agendan och när förtroendet för min roll som miljö- och hållbarhetskonsult är stort. Då rådfrågar kunden oss och tar våra tankar och erfarenheter i beaktande när man överväger olika lösningar eller vägar framåt. För min del personligen, är dessutom relationer i projekten oerhört viktigt.