2016-08-17 | Nyheter

VD och CFO ger sina ord på PE:s bästa kvartal någonsin

Det andra kvartalet för 2016 har enligt VD Per-Arne Gustavsson kännetecknats av stabil tillväxt, integrationsarbete och ett fortsatt arbete mot ett utvidgat helhetserbjudande för koncernens kunder. Filmerna ser du här.

Delårsrapporten i sin helhet finner du här

VD Per-Arne Gustavsson.

CFO Peter Sandberg.