2016-06-07 | Nyheter

VD Per-Arne Gustavsson om kvartal 1 2016

Organisationsförändringar, integrationsarbete och ett utvidgat helhetserbjudande kännetecknar Projektengagemangs första kvartal 2016. Här berättar VD Per-Arne Gustavsson och CFO Peter Sandberg mer.

Delårsrapporten i sin helhet finner du här

VD Per-Arne Gustavsson.

CFO Peter Sandberg.