Örebro växer snabbt och har den största befolkningsökningen i Sverige utanför de tre storstadsregionerna. För att säkra stadens framtida vattenförsörjning byggs en ny större vattenreservoar. PE är byggprojektchef och kontrollansvarig.

En snabbt växande befolkning ställer stora krav på stadens försörjningssystem. Den nya reservoaren Lyra som uppförs på en höjd i Adolfsberg i Södra Örebro kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten och är dimensionerad för att klara Örebros vattenförsörjning till åtminstone år 2050.

PE säkrar kvalitet, budget och tid
Projektet utförs som en generalentreprenad och PE företräder Örebro kommun med teknisk byggkompetens i rollen som byggprojektchef.

- Uppdraget är att bevaka kommunens intressen gällande kvalitet på utförande samt att projektet färdigställs inom budget och tidsplan. Det är ett spännande och utmanande projekt, berättar Bengt Asplund, byggprojektchef på PE.

Det första spadtaget för den 35 meter höga vattenreservoaren togs i mars 2020 och hela bygget planeras att färdigställas hösten 2022. NCC är entreprenör.

Läs mer på Örebro kommuns hemsida

PE leder uppförandet av Örebros nya vattenreservoar Lyra som är dimensionerad för att klara Örebros vattenförsörjning till åtminstone år 2050. Bild: Ett Ark Arkitektur

Det första spadtaget för den 35 meter höga vattenreservoaren togs i mars 2020 och hela bygget planeras att färdigställas hösten 2022.

Uppdraget är att bevaka kommunens intressen gällande kvalitet på utförande samt att projektet färdigställs inom budget och tidsplan, berättar Bengt Asplund, byggprojektchef på PE.