Inom PE finns bred expertis inom vatten, kemi, miljö och badhus, och vi arbetar dagligen med uppdrag inom vattenrening. Sedan 2013 har vi delat med oss av vår kunskap genom kurser. Många av kurserna kan skräddarsys efter dina specifika frågeställningar.

Våra experter arbetar dagligen med frågor som handlar om dricksvattenhygien, membranteknik, vattenrening för badhus, bakteriemätning och farliga kemikalier. I våra uppdrag medverkar vi vid renovering och nybyggnation av vattenverk och badhus samt besiktning och förvaltning av dessa. Genom att förmedla vår kunskap kan vi hjälpa er till en så säker och effektiv lösning som möjligt.

Kurser inom dricksvatten
PEs experter arbetar dagligen med frågor som handlar om vattenverk och har erfarenhet av 300 vattenverk. Genom att förmedla vår kunskap kan vi hjälpa er till säker och effektiv lösning. Inom vattenverk erbjuder vi kurser både på plats och digitalt. Se vårt kursutbud inom dricksvatten. Ladda gärna ner vår folder Dricksvatten - ökad säkerhet och kurser.

Kurser inom rening, skötsel och vägval för badhus
Vi har erfarenhet från 50 badhus och arbetar dagligen med kemi, skötsel, bassänger, utredning och projektering av vattenrening och badhus. Kurserna är oberoende, hittills mer än 500 nöjda deltagare. Se vårt kursutbud inom badhus.

Så anmäler du dig till våra kurser
Maila en intresseanmälan till Michael Ohlsson, [email protected]. Ange kursens namn och önskat datum så återkommer vi till dig.

Om vår kursansvarige
Michael Ohlsson är en oberoende kemist med bakgrund som kemikaliesäkerhetsrådgivare. Michael är verksam konsult inom vattenrening på PE och håller sedan 2013 uppskattade kurser i ämnet. Michael är även huvudförfattare av Sveriges kommuners och landstings bok: Badhus - strategiska frågor och ställningstaganden (2015).

_______

 

Kursutbud vattenrening 2020

 

- DRICKSVATTEN -

KURSER INOM DRICKSVATTEN - 2020

 

Kurs i dricksvattenhygien för nätpersonal
Vi ger dig en grundkurs i dricksvattenhygien, med förståelse för hoten och smittvägarna. Med utbildad personal minskar risken för kontaminerat dricksvatten och genom att hålla en hög dricksvattenhygien vid produktion och distribution effektiviseras arbetet med dricksvattenhygien inom verksamheten. Du får även lära dig om strategier för att genomföra åtgärder vid vattenverket så att konsumenterna får ett hälsosamt och rent dricksvatten. Inga specifika förkunskaper krävs, du kan vara nyanställd eller ha lång erfarenhet.  

Innehåll:

 • Vilka är de farligaste mikroorganismerna?  
 • Vilka är de största utbrotten?  
 • Grundläggande mikrobiologi  
 • Riskanalys i dricksvattenförsörjningen 
 • Hygien vid ledningsarbeten 
 • Mer om klorering, klorering på nätet  
 • Kemi – kemiska hälsorisker 
 • Vilka är smittvägarna?  
 • Vattenburna cryptosporidiumutbrott 
 • Strategier för att minimera risker som rutiner, zoner, skyddsutrustning  
 • Viktigt att tänka på vid ledningsarbeten  
 • Mer om reservoarer och vattentorn  
 • Dricksvattenrening och mikrobiologiska barriär 
 • Åtgärder vid avvikelser inom dricksvattenförsörjningen 
 • Krav på brunnar och övervakning av brunnar  
 • Aktuell lagstiftning, Livsmedelsverkets föreskrifter, egenkontrollprogram, provtagning, information om HACCP 

 Omfattning: Halvdag - heldag. Egna frågeställningar kan prioriteras.

 

Kurs i dricksvattenhygien för personal på vattenverket
Tjänligt dricksvatten är en livsviktig resurs som kräver tillförlitligt råvatten, effektiva vattenverk/ distribution samt kunnig personal. En föränderlig omvärld med klimatpåverkan, kemikaliepåverkan och påverkan från mikroorganismer kräver allt större kunskap för att förstå vad som kan påverka kvaliteten på levererat dricksvatten. Vi ger dig en grundkurs i dricksvattenhygien, med förståelse för hoten och smittvägarna samt metoder för att ta korrekta dricksvattenprover. Med utbildad personal minskar risken för kontaminerat dricksvatten och genom att hålla en hög dricksvattenhygien vid produktion och distribution effektiviseras arbetet med dricksvattenhygien inom verksamheten. Du får lära dig om strategier för att genomföra åtgärder på vattenverket så att konsumenterna får ett hälsosamt och rent dricksvatten. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med dricksvattenfrågor på något annat sätt.  

Kursens innehåll och längd anpassa efter beställarens önskemål. Beställaren specificerar innehållet i utbildningen och i samråd med leverantören utarbetas kursprogram. 

Innehåll:

 • Vilka är de farligaste mikroorganismerna?  
 • Vilka är de största utbrotten i världen?  
 • Vattenburna cryptosporidiumutbrott 
 • Grundläggande mikrobiologi  
 • Strategier för att minimera risker som rutiner, zoner, skyddsutrustning  
 • Kemi – kemiska hälsorisker 
 • Riskanalys i dricksvattenförsörjningen 
 • Vilka är smittvägarna? 
 • Hygien vid arbeten på vattenverk   
 • Provtagning  
 • Dricksvattenrening och mikrobiologiska barriär 
 • Åtgärder vid avvikelser inom dricksvattenförsörjningen 
 • Aktuell lagstiftning och hygienregler i Livsmedelsverkets föreskrifter, information om HACCP 
 • Egenkontrollprogram 

 Omfattning: Halvdag - heldag. Egna frågeställningar kan prioriteras.

 

Membranteknik för vattenverk  
Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskap gällande möjligheter med membranteknik för svenska förhållanden. Du får också kunskap om olika membran och skillnader mellan de olika membrantyperna. För att du ska få ut så mycket som möjligt av 
utbildningen bör du ha viss erfarenhet från vattenverk. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med miljö på vattenverk.  

Innehåll:

 • Grunderna i membranteknik  
 • Möjligheter med modern membranteknik  
 • Anti-scaling  
 • Förbehandling  
 • Tre alternativa membran för humusämnen  
 • Skillnader i byggyta och pris med olika membran för humus  
 • Membran för varierande turbiditet i råvattnet  
 • Membran för hög salthalt, klorider, fluorider, pesticider, hårdhet  
 • Investerings- och driftkostnader med olika membran  
 • Pilotförsök 

 Omfattning: Heldag. Kursen kan även genomföras som projekt på ditt vattenverk. Egna frågeställningar kan prioriteras. Kom med förslag samt en vattenanalys.

 

Sandfiltrering  
Vi ger dig en ordentlig grundkurs i sandfiltrering för vattenverk. Sandfiltret har en central betydelse för de flesta vattenverk men vad sker egentligen i sandfiltret, vilka hot och möjligheter finns? Genom kursen får du kunskaper om hur ditt vattenverk kan skötas kostnadseffektivt och hur ni får ett renare vatten kopplat till sandfiltretingen. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med dricksvattenfrågor på något annat sätt. 

Innehåll:

 • De vanligaste typerna av sandfilter, sandfilters historia  
 • Sandfilters funktion  
 • Sandfilter och avskiljning av mikroorganismer  
 • Sandfilter och turbiditet  
 • Hur djup blir avskiljningen och vad beror den på  
 • Vanliga problem med sandfilter  
 • Hur de vanligaste problemen åtgärdas  
 • Skötsel av sandfilter  
 • Hur man kontrollerar ett sandfilter traditionellt  
 • Sandfilters dimensionering  
 • Hur man kontrollerar ett sandfilter mer modernt  
 • Vad flockning är, olika flockningsmedel, hur kontrolleras flockningen  
 • Vanliga problem med flockningskemikalier  
 • Risker med flockningskemikalier  
 • För och nackdelar med sand, sandens renhet  
 • Hur sandfilter kan optimeras  
 • Alternativa filtermedia i sandfilter. Alternativa filter till sandfilter  
 • Vilka är de farligaste mikroorganismerna och för vilka kan sandfiltret skydda? 

Omfattning: Heldag. Kursen kan även genomföras som projekt på ditt vattenverk. Egna frågeställningar kan prioriteras.

 

Kurs snabb bakteriemätning (BQ-metoden) på vattenverk  
Som Sveriges enda certifierade aktör erbjuder PE Vatten komplett leverans, certifiering och implementering för vattenverk som vill börja med BactiQuant, även känd som BQ-metoden. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att kontrollera och minimera bakterier har en central betydelse. Tills för några år sedan var vi beroende av bakteriemetoder som innebar flera dygns svarstid. Den tekniska utvecklingen sedan 2008 gör emellertid att vi har fått nya möjligheter. BactiQuant-metoden ger en svarstid på cirka 30 minuter för totalhalten bakterier och beskrivs i Svenskt Vattens rapport SVU 2017–08 som ett tidsbesparande komplement. Efter certifiering 
och implementering används BQ-metoden på egen hand. Den sparar tid, ger ett renare vatten och en säkrare vattenförsörjning. Idag används denna metod på fler än 200 vattenverk. 

Innehåll:

 • Leverans av komplett utrustning för egen mätning  
 • Certifiering för utvalda deltagare  
 • Vad är BQ-metoden?  
 • Användning råvatten 
 • Användning i vattenverk  
 • Användning på nätet  
 • Användning vid ledningsrenovering  
 • Erfarenheter från andra användare  
 • Viktiga praktiska moment  
 • Uppföljning 

 Omfattning: Halvdag. Vid behov kan kursen genomföras som ett projekt på ditt vattenverk.

 

Säkrare kemikaliehantering för vattenverk  
En utbildning för icke-kemister! Vi tar upp kemin från ett praktiskt vattenverksperspektiv. Utbildningen ger dig en grundläggande inblick i det kemiska området och den kräver inga förkunskaper. Syftet är att ge dig som hanterar farliga kemikalier i ditt dagliga arbete en stabil grund att stå på – för en säkrare hantering. Vi vänder oss till dig som arbetar som drifttekniker, processingenjör, VA-chef eller arbetar med miljö på vattenverk. 
  
Innehåll:

 • Vilka är de farliga kemikalierna i ett vattenverk?  
 • Hur kan kemikaliemängderna minimeras? Det går!  
 • Vilka är riskerna?  
 • Kemikalieolyckor  
 • Hur minimeras riskerna? 
 • Säker lagring av kemikalier  
 • Val av skyddsutrustning  
 • Aktuell lagstiftning  

Omfattning: Halvdag. Vid behov kan kursen genomföras som ett projekt på ditt vattenverk.

 

- RENING, SKÖTSEL OCH VÄGVAL FÖR BADHUS -

KURSER INOM RENING, SKÖTSEL OCH VÄGVAL FÖR BADHUS - 2020

 

Grundkurs vattenrening och skötsel av badhus (Obs. nya krav från FHM)
Grundkursen belyser noga hur en badvattenreningsanläggning ska hanteras med flockning, sandfiltrering, klorering, mikroorganismer, mätning och skötsel. Nuvarande och nya krav (2020/2021) från Folkhälso-myndigheten förklaras.  Kursen ger moderna ingående grundkunskaper i mekanisk och kemisk rening samt information om hälsorisker för badande, arbetsmiljö, regler och skötsel. Vi gör övningsuppgifter och studiebesök på bad kan ordnas. Egna frågeställningar är välkomna. 

Omfattning: Två dagar hos er

 

Fortsättningskurs nyheter vattenrening badhus (Obs. nya smarta beprövade filter)
Fortsättningskursen ger inblick i beprövad vattenrening på bad med andra filtermedier än sand. Tre alternativa beprövade smarta reningsmetoder gås igenom med exempel. Få ett renare vatten, spar mycket vatten och energi. Kursen går djupare in på olika typer av hot mot bassängvattnet, klorets kemi, bundet klor, vanliga problem som trikloramin, THM, mikroorganismer som legionella och Cryptosporidium (nytt hot) samt hur dessa kan minimeras. Vi gör övningsuppgifter. Studiebesök på modernt bad vid intresse. Egna frågeställningar är välkomna.

 

Vägval och strategier inför renovering eller nybyggnation av badhus 
Många badhus i Sverige börjar nå sin fulla livslängd och därför är det dags att bygga nytt, renovera eller hitta andra lösningar. Det finns många lämpliga strategier, men även fallgropar. Kursen tar upp avgörande frågor för nybyggnation eller renovering, goda och dåliga exempel tekniskt och ekonomiskt, olika typer av besiktningar, nulägesanalys, upphandlingsformer, exempel på viktiga vägval, faktorer som påverkar investeringen, framgångsexempel. Viktiga faktorer för att bromsa åldring/korrosion. Badhus är komplicerade byggnader som utsätts för enorma påfrestningar och det är därför viktigt att vara väl förberedd när man tar sig an frågan.

 

Förebygg legionella på badhus, möjliga metoder vid konstaterade legionellaproblem
Flera bad kämpar med legionella. Nya riktvärden kommer. Kursens längd kan anpassas efter egna frågeställningar. Kontakta oss för kursinformation eller om ni önskar projektanpassat genomförande.

 

Säkra badhuset mot trikloraminer, trihalometaner, bundet klor och Cryptosporidium
Vi tar ett helhetsgrepp på frågan om de vanliga, men skadliga, ämnena trihalometaner, bundet klor och trikloraminer från ett praktiskt badhusperspektiv. Syftet med utbildningen är att du ska få en förståelse för hotbilden, hur ämnena tillförs/bildas och verktyg för att minimera dem. Du får även information om den klortåliga parasiten Cryptosporidium som drabbat många bad i USA, Europa och även Sverige och hur den kan hanteras. Vi kan prioritera egna frågeställningar.

Omfattning: Heldag

 

Städning av badanläggningar 
Varför städar vi, vad är smuts, vad är rengöringsmedel, städmetoder, städning med kemikalier, hur kan kemikalier minimeras, vilka kemikaliefria metoder finns, risker med städkemikalier för människa, miljö, badvatten. Kemikalier och klor, vad kan hända? Exempel på städstrategier. Egna frågeställningar är välkomna.

Omfattning: Halvdag - heldag

 

Kemikaliekurs – säker arbetsmiljö kring kemikaliehanteringen
Frätande ämnen, begreppet, pH-värde. Risker för gasutveckling, explosion, miljöskada. Risker med natriumhypoklorit, svavelsyra, saltsyra, övriga kemikalier, exempel på badhusrelaterade kemikalieincidenter (klorgas, frätskador, miljö). Systematiken med märkning av kemikalier. Säkra rutiner vid mottagning av emballage, överpumpning från IBC till kundens tank. Spillhantering, brandbekämpning, beredskap. Säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdatablad. Personlig skyddsutrustning, exempel med bilder på skador på grund av frätande ämnen. Skyltar och märkning, med exempel från badhus. Ansvar (arbetsgivare, arbetstagande, samordningsansvar) med mera. 

Omfattning: Heldag