Svenska kyrkan och Uppsala pastorat har sedan många år arbetat med renoveringsarbeten av Uppsala domkyrka. Just nu pågår omfattande arbeten för att renovera tornkrönen på toppen av domkyrkans tornspiror – ett arbete PE är med och genomför.

En av de största utmaningarna med ett projekt som detta är arbetsmiljön och säkerheten mot tredje part, inte minst med tanke på höjden som tornkrönen sitter på. Uppsala domkyrka är både 118,7 meter lång och hög och Tornkrönen från 1890-talet är cirka 10 meter höga, 3,5 meter breda och väger kring 4 ton.

– För att komma åt tornkrönen planeras en utvändig ställning med bygghiss upp till 52 meter, därefter sker uppstigning genom befintlig spiraltrappa invändigt i tornet. På ungefär 90 meters höjd har en tillfällig ställning monterats, vilken ger tillträde och åtkomst till tornkrönen. Som ett komplement till detta monteras en tornkran framför tornen för att möjliggöra transport av material, säger Viktor Wadelius, projektledare på PE.

”Vi är med och bevarar en av landets mest omtyckta byggnader”
För att underlätta samordningen på plats bidrar PE med byggledning och arbetsmiljösamordning, vilket i praktiken innebär att vi finns på plats under större delen av samtliga arbetsmoment.

– Det är oerhört hedrande och få vara med i ett så spännande projekt, både för det stora intresset utifrån och för att vi får vara med och bevara en av landets mest omtyckta byggnader. Något av de roligaste med uppdrag som detta är att få vara nära produktionen och hela tiden kunna vara med och påverka samt bidra med lösningar.

En av förutsättningarna för detta typ av arbete, på en plats som den intill Uppsala domkyrka, är att de görs med arkeologisk schaktövervakning. Vi utför därför arbetet i nära samarbete med arkeologer, osteologer, byggnadsantikvarier, andra sakkunniga och berörda myndigheter. Detta ställer höga krav på oss i samordningen av arbetena – inte minst för att inga kulturhistoriska värden ska gå förlorade.

– Utöver byggledning och arbetsmiljösamordning bidrar vi även med kvalitets- och miljösamordning samt brand- och säkerhetsrådgivning, avslutar Viktor.