En ny byggnad om 26 000 kvadratmeter byggs vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det blir Sveriges största passivhus och kommer att miljöbyggnadsklassas i kategori silver. PE har varit biträdande projektledare samt bidragit med specialkompetens inom tillgänglighetsfrågor. 

Det nya Tinnerbäckshuset som byggs vid Universitetssjukhuset i Linköping innehåller lokaler för psykiatri, habilitering, beroendevård samt utbildning och forskning. Det är den tredje och sista etappen i arbetet med att skapa Framtidens universitetssjukhus.

PEs uppdrag består av biträdande projektledning och specialkompetens inom tillgänglighetsfrågor. Den biträdande rollen innebär främst arbete med upphandlingar av entreprenörer och andra avtalsfrågor, utredningar, förstudier och avstegshantering samt kommunikation med närboende i området och projektadministration.  

Tinnerbäckshuset ska bli cirka 26 000 kvadratmeter i åtta plan inklusive en källare. Region Östergötland med deras verksamheter ställer höga krav på kvalitet i sina byggnader genom en mängd riktlinjer som projektet måste förhålla sig till. Byggnaden projekteras för att bli Sveriges största passivhus samtidigt som den ska miljöbyggnadsklassas i kategori silver. Utöver de kraven innehåller psykiatrivården slutenvårdsavdelningar där särskild hänsyn till speciella säkerhetskrav måste beaktas i hela byggnaden. Allt detta sammantaget kräver en välorganiserad projektorganisation med hög kompetens och erfarenhet. 

Bild: Sweco.

Bild: Sweco.