En del av energieffektivisering av en fastighet är att identifiera problem och energiförluster i befintliga elektriska anläggningar. Vi hjälper dig med termografering och nätanalysering.

Termografering bygger på principen att alla apparater som drivs av eller överför energi blir onormalt varma innan de går sönder. Med hjälp av en avancerad värmekamera upptäcker vi detta tillstånd i tid. Med riktade åtgärder kan du som kund sedan snabbt komma tillrätta med problemet.

Vid nätanalysering använder vi oss av ett avancerat mätinstrument som ger oss värden för spänning, ström, effekt, övertoner och spänningsvariationer. På det sättet får vi en exakt bild av anläggningens energiförbrukning som exempelvis kan hjälpa oss att optimera storleken på mätarsäkringar, vilket i sin tur kan leda till en sänkt abonnemangsavgift.

Referenser inom El- och teleteknik
Hållbara bad och samlingspunkt | Hällefors badhus, Örebro
Upprustning för forskning i världsklass | Botanhuset, Stockholm
Innovativ ljusdesign för premiumanläggning | Cecil Coworking, Skären 9, Stockholm
Visa fler referenser