Moderna fastigheter ställer ofta höga krav på komplexa tekniska lösningar. Det kan till exempel vara passerkontroll, porttelefon, brandlarm, utrymningslarm, brandstyrningar, gaslarm, eller trygghetslarm. Säker drift en förutsättning för att inte slå ut fastighetens funktioner vid till exempel strömavbrott.

PE hjälper er att hitta en säker lösning som passar bäst för era behov. Valmöjligheterna är många och varje system har sina styrkor och svagheter. Vid varje projektuppstart går vi tillsammans med kunden igenom en proaktiv frågelista som hjälper oss kartlägga de behov som finns och den miljö som systemet ska hantera. Därefter skräddarsyr vi en genomtänkt lösning som även tar hänsyn till förvaltningsskedet.  

Referenser inom El- och teleteknik
Höghuskajen på Söder | Liljeholmskajen, Stockholm
Samverkan för smarta lösningar | Närlundaskolan, Askersund
En stadsdel full av liv | Sergelgatan, Stockholm
Visa fler referenser