Just nu pågår en omfattande upprustning av Tekniska nämndhuset där PE har bidragit med kompetens inom arkitektur, el, tele, säkerhet och transportsystem. Målet är en modern kontorsbyggnad med husets stora kvaliteter bevarade.

I det 40 000 kvadratmeter stora kontorskomplexet arbetar cirka 1 200 tjänstemän på Stockholms kommuns tekniska förvaltningar. Huset byggdes i mitten av sextiotalet och nu moderniseras byggnaden och anpassas för ett effektivare nyttjande. Byggnaden är grönmarkerad av Stockholms stadsmuseum vilket innebär ett stort kulturhistoriskt värde att ta hänsyn till. Under hela ombyggnadstiden som beräknas pågå till 2023 kommer stora delar av verksamheten att sitta kvar i byggnaden.

PEs uppdrag inleddes i tidigt skede
PEs uppdrag inleddes redan i programskedet med utredning av byggnadens tekniska status. I fortsatt systemhandling påbörjades projektering med utredning av tekniska utrymmen och systemval avseende el- och telesystem. Uppdraget övergick sedan i bygghandlingsprojektering.

Fortsatt förtroende och fler kompetenser från PE
Under 2019 fick PEs arkitekter förtroende från Fastighetskontoret att upprätta reviderad systemhandling och därefter bygghandling för den andra etappen och framåt. Bygghandlingen för den första etappen utfördes av den ursprungliga arkitekten.

- Det är alltid en speciell omständighet att ta över och vidareutveckla någon annans arbete. Under en kort tidsrymd satte vi oss in i det omfattande programmet och gjorde en systemöversyn som var nödvändig för att hålla budget. Tack vare det goda samarbetet med alla inblandade fick vi fram ett material som kunden är nöjd med, säger Emil Winberg, arkitekt på PE.

Starkt team gav rakare väg mot mål
En tät dialog har fått projektet att flyta - teamet lärde känna varandra bättre och vägen mot målet blev rakare.

-  Alla har bidragit till att hitta smarta vägar framåt och arbetet har genomförts i en tät dialog mellan kund, projektledning, teknikkonsulter, sakkunniga och entreprenör. Målsättningen är en modern förvaltningsbyggnad med husets stora kvaliteter bevarade -  allt inom budgetramen, säger Emil Winberg.

Läs mer på Stockholms stads hemsida >

Moderniseringen av Tekniska nämndhuset planeras pågå fram till 2023.Byggnaden är grönmarkerad av Stockholms stadsmuseum vilket innebär ett stort kulturhistoriskt värde att ta hänsyn till.

PE har bidragit med kompetens inom arkitektur, el- och teleteknik samt säkerhet. "Målsättningen är en modern förvaltningsbyggnad med husets stora kvaliteter bevarade -  allt inom budgetramen" berättar Emil Winberg, arkitekt på PE.

I det 40 000 kvadratmeter stora kontorskomplexet arbetar cirka 1 200 tjänstemän på Stockholms kommuns tekniska förvaltningar.

Huset som byggdes i mitten av sextiotalet moderniseras och anpassas för ett effektivare utnyttjande.