Just nu pågår en omfattande upprustning av Tekniska nämndhuset där PE bidrar med kompetens inom arkitektur, el, tele, säkerhet och transportsystem. – Målet är att lämna över en modern kontorsbyggnad med husets stora kvaliteter bevarade, säger Michael Höög, ansvarig arkitekt på PE.

I det 40 000 kvadratmeter stora kontorskomplexet arbetar cirka 1 200 tjänstemän på Stockholms kommuns tekniska förvaltningar. Huset byggdes i mitten av sextiotalet och nu moderniseras byggnaden och anpassas för ett effektivare utnyttjande. Byggnaden är grönmarkerad av Stockholms stadsmuseum vilket innebär ett stort kulturhistoriskt värde att ta hänsyn till. Under hela ombyggnadstiden som beräknas pågå till 2023 kommer stora delar av verksamheten att sitta kvar i byggnaden.

PEs uppdrag inleddes i tidigt skede
PEs uppdrag inleddes redan i programskedet med utredning av byggnadens tekniska status. I fortsatt systemhandling påbörjades projektering med utredning av tekniska utrymmen och systemval avseende el- och telesystem. Uppdraget övergick sedan i bygghandlingsprojektering.

– PE är den enda teknikkonsulten som är kvar sedan programhandlingsskedet vilket känns extra bra. Det visar att våra kunder uppskattar vårt arbete och att vår breda kompetens gör att vi klarar att hantera alla discipliner inom el, tele, säkerhet och transportsystem, säger Lars Gustafsson, uppdragsansvarig på PE.

Fortsatt förtroende och fler kompetenser från PE
Under 2019 fick PEs arkitekter förtroende från Fastighetskontoret att upprätta reviderad systemhandling och därefter bygghandling för den andra etappen och framåt. Bygghandlingen för den första etappen utförs av den ursprungliga arkitekten.

- Det är alltid en speciell omständighet att ta över och vidareutveckla någon annans arbete. Under en kort tidsrymd skulle vi sätta oss in i ett omfattande program och göra en systemöversyn som blivit nödvändig för att hålla budget. Tack vare det goda samarbetet med alla inblandade har vi fått fram ett material som kunden är nöjd med, säger Emil Winberg, arkitekt på PE.

Starkt team ger rakare väg mot mål
Arbetet med att modernisera Tekniska nämndhuset pågår nu för fullt och en tät dialog får projektet att flyta - det leder till att teamet lär känna varandra bättre och vägen mot målet blir rakare. Tidigare satt några av konsulterna från PE på projektkontoret tillsammans med projekteringsledning och övriga konsulter ett par dagar i veckan. Något som i och med coronapandemin har ändrats till digitala träffar.

- Projektets digitala teamwork fungerar mycket bra. Alla har bidragit till att hitta nya smarta vägar framåt och vi arbetar i en tät dialog mellan kund, projektledning, teknikkonsulter, sakkunniga och entreprenör. Målsättningen är att till slut lämna över en modern förvaltningsbyggnad med husets stora kvaliteter bevarade -  allt inom budgetramen, säger Michael Höög, ansvarig arkitekt på PE.

Läs mer på Stockholms stads hemsida >

Arbetet med att modernisera Tekniska nämndhuset pågår nu för fullt och en tät dialog får projektet att flyta. På bilden: Michael Höög, Emil Winberg, Lars Gustafsson och Theodor Bredefeldt.

Moderniseringen av Tekniska nämndhuset planeras pågå fram till 2023. PE bidrar med kompetens inom arkitektur, el- och teleteknik samt säkerhet.

Visionsbild av Tekniska nämndhusets reception.

Visionsbild av Tekniska nämndhusets hörsal.