Sverige satsar på infrastruktur för tåg och PE är en av aktörerna. En del av denna infrastruktur handlar om att underhålla lok och vagnar. I Hallsberg har vi tillsammans med Train Alliance utvecklat en tågserviceanläggning för dagens och framtidens tåg. 

En pusselbit för ett hållbart Sverige
Tåg är en stor och nödvändig del av Sveriges framtida transportbehov. Satsningar på fossilfria bränslen för flyg och vägtrafik räcker inte för att skapa ett hållbart samhälle. För att tågtrafiken ska fungera effektivt är underhåll av fordonen viktigt.

Den 15 februari 2018 kunde en ny tågserviceanläggning invigas i Hallsberg. Den är byggd för att hantera såväl dagens som framtidens tåg. Vi ser en tendens mot längre motorvagnar, och därför klarar anläggningen upp till 200 meter långa vagnar. De internationella tågtransporterna i TEN-nätet (Trans-European Networks) kommer troligen tillåta tyngre vagnar och därför är anläggningen förberedd för upp till 25 tons axeltryck, vilket är högre än vad som är tillåtet på svenska järnvägar idag.

Från förstudie till invigning
Samarbetet med Train Alliance började redan 2013 med en förstudie, det fortsatte 2016 med projektering och har lett hela vägen till att vi nu ser en färdig anläggning. PE har haft uppdraget som generalkonsult, vilket betyder att PE haft ett helhetsåtagande vad gäller teknisk projektering. Utöver förstudie, bygg- och relationshandlingar har vi även hjälpt Train Alliance med underlag till upphandling av entreprenör.

Projektering samtidigt som pågående produktion
Det är en komplicerad anläggning med tung produktionsteknik, något som PE har god erfarenhet av. Något som utmärker detta uppdrag är att projektering har utförts samtidigt som produktionen. Normalt är det steg som följer efter varandra. Sedan årsskiftet 2016/2017 har vi haft ett tätt samarbete inte bara med kunden utan också med huvudentreprenören Asplunds Bygg och sidoentreprenörerna.

I uppdraget har en lång rad kompetenser från PE bidragit. Förutom de mest uppenbara som projekteringsledning, arkitektur och olika typer av installationstekniska discipliner så handlar det även om specialister inom tillgänglighet, management, brand, energi och miljö. För att kunna samla så många kompetenser på ett effektivt sätt har vi till stora delar arbetat på distans.

Svarven är anläggningens hjärta
En känslig punkt i all spårbunden trafik är hjul och bromsskivor. De utsätts för otroliga påfrestningar och även små ojämnheter eller skador på ett hjul kan ge dålig komfort, eller värre – stoppa hela tåget, eller till och med skada rälsen på långa sträckor. Hjulen får därför en regelbunden översyn och svarvning.

En viktig deadline var leveransen av svarven i oktober 2017. Det är en tandemsvarv, vilket innebär att den kan arbeta med två hjulpar samtidigt. Dessutom kan den svarva hjulen direkt på fordonet tack vare att svarven finns nedsänkt under spåret. Det sparar avsevärt med tid och kostnader. Vid skador på hjulen så kan man även byta dessa i anläggningen som också inrymmer en hjulsänk i anslutning till svarven.

I Hallsberg har PE tillsammans med Train Alliance utvecklat en tågserviceanläggning för dagens och framtidens tåg.