Täby park är en ny stadsdel i Stockholm som växer fram på det som tidigare var ett galoppfält. De första husen har färdigställts och under 2020 flyttar de första invånarna in. På uppdrag av Täby kommun är PE rådgivare i miljöfrågor inför exploatering av marken.

Täby Park utgör cirka 70 hektar och här planeras för cirka 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser. Området exploateras i etapper och kommer succesivt att byggas ut under 20 till 30 år.

PEs uppdrag omfattar miljökontroll och efterbehandlingsåtgärder inom området med syfte att göra marken lämplig för planerad bostadsbyggnation. PE har även upprättat en riskbedömning med syfte att ge vägledning och rekommendation kring arbetet.

Bild: JM