Tillsammans med Skebo har PEs arkitekter arbetat fram underlag för hur kvarteret Renen och Strömsör kan utvecklas och göra centrala Skellefteå mer attraktivt. 

De två kvarteren ligger där E4:an går över Skellefte älv och genom centrala staden. Det är ett vackert område med älven intill, trots det har inte kvarteren lockat till något stadsliv. En stor parkeringsplats och den bullriga miljön från genomfartsleden hindrar stadslivet.

Skebo kontaktade oss i ett tidigt skede för att hitta bästa möjliga lösning för de två kvarteren. Arkitekter och landskapsarkitekter har samarbetat och skapat en lösning som löser både platsens utmaningar och stärker staden. 

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE. 

Genom att bygga ett nytt parkeringshus bildas en barriär mot den hårt trafikerade Stationsgatan. Den tidigare ogästvänliga och bullriga parkeringsytan ger istället plats för en promenadvänlig stadsmiljö. Vi skapar en blandad stad med smala kontorshus intill bostadshusen som ger stadsliv både på dag- och kvällstid. Mot älven placeras ett södervänt torg med restauranger, kaféer och mindre butiker.