Bostadsområdet Rosta i Örebro domineras av Stjärnhusen som byggdes 1947-51. Under en tioårsperiod har taken bytts ut på de totalt 23 huskropparna med skiftande antal treuddsstjärnor, även badrum har renoverats. PE har projekterat och projektlett.

De välkända och i dag mycket populära Stjärnhusen ritades av arkitektduon Sven Backström och Leif Reinius och ägs av allmännyttiga ÖBO (Örebrobostäder). När de stjärnformiga trevåningshusen byggdes var de toppmoderna och blev en förebild för boendet i det svenska folkhemmet. De 23 huskropparna ringlar sig längs Östra och Västra Vintergatan runt flera parkliknande gårdar och har formen av sammankopplade treuddsstjärnor. Totalt omfattar området 1 320 hyreslägenheter samt lokaler.

Husen totalrenoverades i början av 1990-talet. Det visade sig dock vara nödvändigt att göra om renoveringarna av samtliga hustak och badrum. Takarbetet har delats upp i tio olika entreprenader som genomförts en per år. Även renoveringen av badrummen har delats upp i separata entreprenader som omfattat ett hundratal badrum.

Hållbara lösningar i kulhurhistorisk miljö
Området har särskilt kulturhistoriskt bevarandevärde vilket innebär speciella skyddsbestämmelser. Utöver takrestaurering av en totalyta på 37 180 kvadratmeter så har arbetena, som avslutades 2021, innefattat tilläggsisolering av 400 befintliga takkupor samt sanering från koksaska och lösullsisolering av kattvindar i husen.

– Projektet har innefattat en stor mängd hus och inget av dem är helt likt något annat. Variationen har inneburit vissa utmaningar att hantera, tillsammans med de kulturhistoriska skyddsbestämmelserna. Vi har tillsammans med ÖBO hittat kostnadseffektiva och hållbara lösningar, säger Per-Ola Olsson, uppdragsansvarig på PE.

Läs mer om Stjärnhusens historia
De första stjärnhusen i landet byggdes i Gröndal i Stockholm, utformade av Backström & Reinius .De utvecklade sedan konceptet i Örebro och området blev en förebild för det svenska folkhemmet. Läs Hem&Hyras artikel om historien bakom Stjärnhusen 

De 23 huskropparna ringlar sig längs Östra och Västra Vintergatan runt flera parkliknande gårdar och har formen av sammankopplade treuddsstjärnor.

Utöver takrestaurering av en totalyta på 37 180 kvadratmeter så har arbetena innefattat tilläggsisolering av 400 befintliga takkupor samt sanering från koksaska och lösullsisolering av kattvindar i husen.

– Projektet har innefattat en stor mängd hus och inget av dem är helt likt något annat. Variationen har inneburit vissa utmaningar att hantera, tillsammans med de kulturhistoriska skyddsbestämmelserna. Vi har tillsammans med ÖBO hittat kostnadseffektiva och hållbara lösningar, säger Per-Ola Olsson, uppdragsansvarig på PE.