Hur förvandlar man en K-märkt och förorenad industribyggnad till ett modernt museum? Det vet vi. Spårvägsmuseet ska flyttas från Södermalm i Stockholm till en tidigare industrilokal i Norra Djurgårdsstaden. PE är generalkonsult i det prestigefulla uppdraget att projektera och gestalta ombyggnationen.

Omvandling av en kulturbyggnad
Att arbeta med ett museum är en dröm för många. Det här uppdraget är inget undantag trots att det bjuder på krävande utmaningar. Det vackra 1800-talshuset är signerat av Ferdinand Boberg, en av landets mest tongivande arkitekter. Projektet innebär hårda antikvariska krav på att inte påverka fasaderna och dessutom är miljö- och klimatkraven högt ställda. Det finns dock en hake: huset är kontaminerat av cyanid, en rest från industriepoken. 

PE blev generalkonsulter våren 2017 och under arbetets gång har runt 60 medarbetare bidragit med sin kompetens. Med ett stort engagemang tog sig en lång rad medarbetare sig an uppgiften att skapa ett lekfullt och upplevelsebaserat museum i fyra plan. Arkitekter, kökskonsulter, sprinklerkonsulter, elkonsulter, tillgänglighetskonsulter, brandkonsulter, datasamordnare och byggnadsantikvarier är bara några exempel.

Generalkonsult med kreativ förmåga
Huset är en klassisk industribyggnad med tunga tegelväggar och synliga konstruktioner av stål. Invändigt har det fram tills nu funnits en stor hall i markplan samt en vindsvåning. I de ritningar som PE tagit fram ryms både utställningsytor, café, personalutrymmen, verkstad, film- och hörsal, samtidigt som den gamla hallens volym bevarats.

Under hösten 2017 var arbetet att projektera det nya museet i full gång. Det bestämdes att  originaldelar skulle renoveras och saneras för att kunna användas på nytt. Istället för att byta ut de karaktärsfulla fönstren från 1800-talet ska de på ett elegant vis kompletteras med ett invändigt modernt isolerglas. De gamla träportarna måste bytas ut på grund av brand- och säkerhetskrav, men här blev lösningen att de ska hänga på insidan av fasaden som dekorativa bevarade byggnadsdetaljer. Nya energieffektiva installationer ska också genomföras utan att de påverkar husets karaktär.

När det var dags att planera inflyttning av objekten sattes arbetsgruppens kreativa förmåga på prov. Många av objekten är stora spårvagnar som inte går att bära in genom en vanlig dörr och definitivt inte uppför trappan till vindsvåningen. Lösningen blev till slut att göra det möjligt att flytta in föremålen genom en stor lucka i taket.

Samverkan ger hög kvalitet
I februari 2018 fick museiledningen uppleva museet genom VR. De fick gå in genom en imponerande ny entré som annonserar sig med en vacker spårvagn. De promenerade vidare genom stora utställningshallen på entréplan in i en komplett tunnelbanemiljö med spärrkiosk, perrong och en tunnelbanevagn. Genom en stor centralt placerad trappa rörde de sig mellan plan två, tre och ända upp till det översta planet där de äldre hästdragna vagnarna finns. Där fick de också se en mini-tunnelbana som är till för de yngre besökarna.

För oss på PE är projektet ett bevis på hur effektivt det är att arbeta integrerat med alla kompetenser som finns internt. Medarbetarnas engagemang och kreativitet har resulterat i en lösning som inte bara gör museet bättre, det blir också lättare för de entreprenörer som genomför ombyggnationen. Museet öppnar under 2021 och kommer ge besökarna glädje i många decennier framåt.

Läs även om PEs uppdrag för brandskydd samt el- och teleinstallationer i Gasverksområdets samtliga byggnader.