Lokalt installerade solceller är en del av en hållbar energiomställning som bara kommer att accelerera. Att uppnå installationer som både fungerar väl och blir ekonomiskt gångbara är dock komplext. Här har PE rätt bredd för att stödja beställare till lyckade projekt.

Krävande installationer
Fastighetsenergi från solen är en hållbar lösning som många tittar på i dag. Men installation av solceller är komplext och sträcker sig över flera olika teknikområden – el, konstruktion, energi och gestaltning. Samtidigt är solcellsbranschen fortfarande relativt omogen. Beställare behöver stöd för att få en säker installation som blir rätt dimensionerad och möter både energi- och lönsamhetskrav. Dessutom ska solcellerna fungera som en integrerad del av byggnaden. 

Samtliga delar täcks in
PEs stora bredd innebär att vi har kompetens inte endast inom solceller och el, utan även arkitektur, konstruktion och energi. Vi erbjuder samtliga delar som krävs för en effektiv, rätt dimensionerad och säker installation som blir en naturlig del av byggnaden. Vi kan stötta beställaren såväl strategiskt som under olika skeden i ny, om- och tillbyggnadsprojekt – från förstudier, upphandlingsunderlag och projekteringar till besiktningar och beställarstöd vid upphandling och utförande. 

Liten insats ger mycket
I tidiga skeden kan PE utreda om solceller och batterilagring är lämpligt på specifika tak, samt vilken storlek anläggningen i så fall bör ha, hur ekonomin ser ut och om befintliga elsystem håller måttet. Med liten insats kan vi sedan göra själva installationen effektiv och lätt att upphandla, samt eliminera risken för tekniska, underhålls- och säkerhetsmässiga problem.