Som en del av ett mycket stort utvecklingsprojekt ska Sergelhuset i centrala Stockholm byggas om för att göra kvarteret det står i mer levande, öppet och lättillgängligt. PEs konstruktörer kontaktades av Zengun för att bidra med smarta konstruktionslösningar och upprätta bygghandlingar för de komplexa och stora ombyggnationerna.

Vasakronan anlitade Zengun till totalentreprenör för etapp E04 i projektet Sergelhuset och de kontaktade i sin tur PE när de behövde en konstruktör för bygghandlingsprojekteringen. Vi blev utvalda då vi kan bidra med hög teoretisk och teknisk kompetens samt har gedigen erfarenhet av stora och komplexa ombyggnationer. Vår uppgift har sedan dess varit att i nära samverkan med totalentreprenören hitta lösningar och upprätta bygghandlingar som följer en tuff produktionstidsplan.

Etapp E04 omfattar rivning av en befintlig byggnad, hus H, samt ny grundläggning och uppförande av en ny byggnad – Hamngatspalatset. Utöver detta genomgår hus M en omfattade ombyggnation samt får en ny påbyggnad.

Anpassning av prefab-stomme
För att klara den mycket tuffa produktionstidsplanen föreslog vi en anpassning av den nya prefab-stommen, vilken möjliggjorde grundläggningsarbeten inne i hus H, innan byggnaden hade hunnit rivas.

I ombyggnadsdelen i hus M har vår lösning handlat mycket om att vara lyhörd mot entreprenören och anpassa projekteringen och framtagandet av bygghandlingar efter produktionsordningen.

Projektet har dessutom en mycket hög miljöambition och kommer att certifieras enligt Sweden Green Building Councils certifieringssystem LEED – med målsättningen att nå den högsta nivån Platinum.

   

Illustrationer: Vasakronan/Tomorrow