Science Park Skövde är en innovationsmiljö med fokus på informationsteknologi och mjukvaruutveckling i anslutning till Högskolan i Skövde. PEs arkitekter har varit delaktiga i områdets utveckling och etappvisa utbyggnad sedan starten 1999.

Senaste tillskottet är den tionde etappen, en sjuvånings kontorsbyggnad som går under namnet Pergolan. Byggnaden utformas med generella och flexibla våningsplan där man enkelt kan förändra såväl lokalstorlekar som fördelning mellan cellkontor och öppna kontorslandskap för att passa den aktuella hyresgästen. Alla kontor har tillgång till balkong och på översta våningen finns generösa takterrasser med vidsträckt utsikt.

PE har arbetat med utvecklingen av området sedan 1999.

Pergolan anknyter i material och form till tidigare byggnader, men har också sin egen karaktär.

Etapp 8 färdigställdes 2014.

Byggnaden som kallas Portalen delas av Högskolan i Skövde och Science Park.