Säkerheten i en fastighet är beroende av byggnadsteknisk säkerhet som brandskydd och skalskydd samt olika tekniska säkerhetssystem som sprinklersystem, låssystem, inbrottslarm, kameraövervakning, passagekontroller och annat.

PEs medarbetare är specialister med lång erfarenhet och genom samarbete mellan de olika grupperna skapar vi behovsanpassade, funktionella och samordnade säkerhetstekniska lösningar.

Innan vi startar projekteringen tar vi fram en riskanalys, nulägesanalys, behovsanalys och ett åtgärdsförslag. Därefter utför vi en komplett säkerhetsprojektering som omfattar inbrottslarm-, passagekontroll- och kameraövervakningssystem samt hur konstruktion ska utföras av väggar, tak, bjälklag, dörrar, fönster, galler och annat. Tillgänglighet och utrymning tas med i analysen. Slutresultatet blir en komplett säkerhetsdokumentation för fastighetens säkerhet som motsvarar dina behov.

Referenser inom El- och teleteknik
Tornet förnyar Axelsbergs centrum | Stockholm
Sinnrika lösningar | Danderyds sjukhus
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Visa fler referenser