PE erbjuder strategiskt stöd i organisationers säkerhets- och beredskapsarbete. Målet är att säkerställa en effektiv och klok hantering av oväntade situationer.

Vi genomför riskanalyser, beredskapsplaner och samhällsanalyser som möjliggör kloka beslut i situationer med många osäkerhetsfaktorer. Våra seniora konsulter stöttar ledningsgrupper att göra bedömningar kring omfattning av omvärldsfaktorers möjliga påverkan på verksamheten och utvärdera eventuell finansiell påverkan.