Ryningska palatset byggdes mellan 1641 och 1644 av adelsmannen Erik Ryning till stadens prydnad och heder. Palatset är beläget i kvarteret Atomena i Gamla stan och har under de senaste århundraden bebotts av både adel och borgare. Sedan 1950-talet har byggnaden ägts av Statens Fastighetsverk och nyttjas nu bland annat av arbetsdomstolen. PE har följande uppdrag: Projektledning, projekteringsledning, byggledning samt arbetsmiljösamordning (BAS-P).

Palatset är väl bevarat och stora delar av stomme, fasader, planlösning och portaler är detsamma som när det byggdes. I projektet arbetar PE med tillgänglighetsanpassning, byte av hiss och stamrenovering samt förebyggande underhåll av 1600-talsfastigheten med stora kulturhistoriska värden. Ryningska palatset är en K-märkt byggnad med detaljer från 1600-talet, 1700-talet och 1950-talet och renoveringen måste anpassas till gamla tekniker. Det kräver en speciell projektering där antikvarie är mycket nära i projekterings- och byggprocessens alla led.

Antika fynd
Byggobjektet bedrivs i delar som inte frilagts sedan huset byggdes och man har frilagt valv där ingen varit sedan Ryningska palatset uppfördes.  Tiden är en stor utmaning då till exempel beslut om utgrävningar tar tid. All fyllningsmassa måste sparas i säckar som skall märkas inför återfyllning, fynd sorteras och dokumenteras.

– Projektet är utmanande då man skall skapa förutsättningar för framdrift i detta mycket komplicerade, tids- och ekonomipressade uppdrag, för att tillgodose att hyresgäst, det antikvariska värdet, tillgänglighetskrav samt ekonomiska resurserna följs och hålls, säger Michael Vogtmann, projektledare på PE.