Säker kraftförsörjning är en förutsättning för all typ av verksamhet.  Ju mer kritisk verksamhetheten är, desto högre krav behöver ställas på säker kraftförsörjning. PE är specialister inom reservkraft- & UPS-system och föreslår en trygg lösning över tid.

När strömmen går riskerar många andra kritiska system att slås ut. Det gäller bland annat servrar och datanät, inbrottslarm, passersystem, nödbelysning och utgångsskyltar. I vissa typer av verksamheter kan ett strömavbrott utgöra ett hot mot säkerheten eller till och med innebära livsfara. PE dimensionerar reservkraftssystemen så att de motsvarar verksamhetens behov.

Referenser inom El- och teleteknik
Höghuskajen på Söder | Liljeholmskajen, Stockholm
Samverkan för smarta lösningar | Närlundaskolan, Askersund
En stadsdel full av liv | Sergelgatan, Stockholm
Visa fler referenser