Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Pixbos nya superarena

Insprängd i Mölnlyckes gamla fabriksmiljö står nya Wallenstam arena klar. Anläggningen är främst anpassad för innebandyverksamhet och är Härryda kommuns största idrotts- och evenemangsarena. PE har bistått med projektering inom VVS och styrsystem.

I Mölnlycke nära Göteborg pågår en omvandling av det gamla industriområdet vid Mölnlycke fabriker till en ny, levande stadsdel med 600 nya bostäder och kommersiella lokaler. 2021 stod det nya områdets idrottsarena klar. Med plats för runt 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och små butikslokaler blir nu Wallenstam arena Härryda kommuns största arena för idrott och evenemang. Kommunen äger fastigheten, men hyr ut den till klubben Pixbo Wallenstam IBK som har både dam- och herrlag i toppen av den svenska innebandyeliten.

Utmaningar i VVS-projekteringen

Arenan uppfördes mitt i befintlig fabriksbyggnad med ny bärande stomme och högre tak. Befintliga pelare behövde ersättas eftersom de var placerade mitt i matchplanerna. Fasadutformningen ska smälta in med de befintliga fabrikslokalerna samtidigt som den ger arenan en helt egen karaktär. PE anlitades för VVS-/styrprojektering som innefattade takavvattning, ny fjärrvärmecentral, värmesystem, VA, ventilationssystem och styrsystem.

– En av utmaningarna med bygget var att det löper en cirka sex meter bred vattenkraftskanal under tränings- och matchplanernas golv. Kanalen binder samman dammen ovanför fabriken med den ned mot centrum och den medförde en del svårigheter med byggnadens nya grundläggning. Dessutom tillför den fukt under befintlig bottenplatta som de nya sportgolven av trä ligger på. Tack vare ett bra teamwork säkrade vi långsiktigt hållbara lösningar, berättar VVS-konsulterna på PE som deltagit i projektet.

Arenan är uppförd i den nya stadsdelen Mölnlycke fabriker.

Med plats för runt 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och små butikslokaler blir nu Wallenstam arena Härryda kommuns största arena för idrott och evenemang.

PE anlitades för VVS-/styrprojektering som innefattade takavvattning, ny fjärrvärmecentral, värmesystem, VA, ventilationssystem och styrsystem.