Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Vinnande koncept för trygg boendemiljö

På uppdrag av Götenehus utformade PE det vinnande förslaget i Skövde kommuns markanvisningstävling för Trädgårdsstaden, etapp 3. Grundidén är att skapa en hållbar arkitektur i en lugn och trygg boendemiljö. Husen är moderna med en hemtrevlig och lantlig karaktär. Genom en genomtänkt planering av förmark och innergård har goda förutsättningar skapats för ett socialt hållbart boende, med folkliv på bägge sidor av husen.

Kvartersstruktur

Kvarteret består av tre flerbostadshus i två våningar med genomgående trapphus och entré tillgänglig från gatan eller från innergården. Här finns 28 lägenheter från 1 till 4 rum och kök. Fördelningen främjar en mångfald inom området med lägenhetsstorlekar som lämpar sig både för barnfamiljer, äldre och ungdomar. För att underlätta cykelanvändning finns det cykelparkering utmed gatan vid de flesta bostadsentréer. På innergården finns tre större cykelparkeringar i anslutning till förråden.

Fasader

Husen har en traditionell karaktär med fasader i liggande träpanel, i en bruten beigegrå kulör, som står sig över tid. Entrédörrarna i mörkröd kulör markerar trapphusen och skapar en välkomnande känsla. Tillsammans med komplementbyggnader i en traditionell röd kulör skapas en harmonisk färgskala i kvarteret med kulörer som går i beige, grått, vitt, rött och grönt. Färgerna smälter fint in i det omgivande landskapet och harmonierar bra med befintlig bebyggelse.  Alla komplementbyggnader har sedumtak. Taken på huvudbyggnaderna kläs med tegelpannor och i söder förses taken med solcellspaneler.

Innergården

Innergården är kvarterets oas med rekreation, lek och odlingsmöjligheter. Odlingslådorna är inte bara viktiga ur ett ekologiskt hållbart perspektiv utan också ur ett socialt hållbart perspektiv. Här finns möjligheter för de boende att skapa något tillsammans som tillför mervärde åt sitt kvarter. Förutom odlingslådorna finns en bouleplan, en gemensam pergola i anslutning till en stenbelagd grillyta och två sandlådor för barnen att leka i.

Planlösningar

Lägenheterna är utformade utifrån samma principer med öppenhet mellan kök och vardagsrum och med klädkammare i anslutning till entré eller sovrum. Vidare har siktlinjer genom lägenheterna efterstävats för att få god kontakt mellan ute och inne. Alla lägenheter är genomgående och har ljusinsläpp från två håll. Sovrummen har i möjligaste mån placerats in mot den lugna innergården. Alla lägenheter har balkong eller uteplats i sydväst. Lägenheterna i söder har tillgång till två balkonger/uteplatser.