Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Foto: Sebastian Lamotte

Utbyggnad och förnyelse

Torp Köpcentrum är en välbesökt handelsplats, strategiskt placerad vid E6 i Uddevalla. PE var huvudkonstruktör när köpcentrumet renoverades och byggdes ut med 22 100 kvadratmeter. Vårt deltagande som konstruktörer sträcker sig tillbaka till när köpcentrumet byggdes 1991.

Om- och tillbyggnaden utfördes till största delen av en betongstomme med pelarbalk-system och HDF-bjälklag upp mot ett parkeringsdäck på tak. Parkeringen på taket sträcker sig över hela den tillbyggda delen. Grundläggning är utförd med fundament på lera förstärkt av KC-pelare. Totalt innefattar projektet tillbyggnad av 22 100 m2 och ombyggnad av ca 15 000 m2.

Vårt uppdrag

Vi kopplades in i projektet genom PEAB i ett tidigt skede 2017. Vårt uppdrag började med framtagande av en systemhandling. Senare, i bygghandlingsskedet, har vi fått utföra detaljprojektering av grundläggning och platsgjutna konstruktioner, åtgärder i befintliga konstruktioner, underlag till rivningsarbeten, underlag för upphandling av Prefab-leverantörer samt granskning och samordning mellan övriga involverade konstruktörer och leverantörer av stål och betong. Därefter uppföljning och utredningar av utmaningar som dyker upp under produktionen.

Skräddarsydda lösningar och samarbete

En av utmaningarna i det nya projektet har varit att grundläggningsförfarandet mellan de olika tidigare utbyggnaderna skiljer sig åt. Detta gör att många anpassningar i den nya grunden har fått utföras. En annan utmaning har varit att ansluta den nya byggnaden till den befintliga fasadlinjen och de varierande höjderna som den innebär.

En stolt historia

Vårt deltagande som konstruktörer för Torp Köpcentrum sträcker sig ända tillbaka till när köpcentrumet byggdes år 1991. Då arbetade bland andra konstruktörerna Anders Skoglund och Per Sandahl med projektet. De startade senare företaget Integra och arbetet med köpcentrumet fortsatte. År 2019 bytte Integra namn till PE och nu är vi huvudkonstruktörer i den största investeringen sedan köpcentrumet byggdes för närmare 30 år sedan.