Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Sweco

Tinnerbäckshuset - Framtidens US i Linköping

Det nya Tinnerbäckshuset som byggs vid Universitetssjukhuset i Linköping innehåller lokaler för psykiatri, habilitering, beroendevård samt utbildning och forskning. Det är den tredje och sista etappen i miljardprojektet Framtidens universitetssjukhus.

PEs uppdrag består av biträdande projektledning och specialkompetens inom tillgänglighetsfrågor. Den biträdande rollen innebär främst arbete med upphandlingar av entreprenörer och andra avtalsfrågor, utredningar, förstudier och avstegshantering samt kommunikation med närboende i området och projektadministration.

Tinnerbäckshuset ska bli cirka 26 000 kvadratmeter i åtta plan. Byggnaden har projekteras för att bli ett passivhus samt uppnå certifieringen Miljöbyggnad nivå silver. Utöver de kraven innehåller psykiatrivården slutenvårdsavdelningar där särskild hänsyn till speciella säkerhetskrav måste beaktas i hela byggnaden.