Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Vård med fokus på lugn och harmoni

I gestaltningen av Tåstorps demenscentrum har stor hänsyn tagits till hur dementa personer uppfattar sin omgivning. Byggnaden består av sex huskroppar som är sammanlänkade med förbindelsegångar. Det skapar en god kommunikation i byggnaden och de boende kan ta promenader inomhus.

Tåstorps demenscentrum omfattar 70 boendeplatser för demensvård, 10 platser för korttidsvistelse och ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet, tillagningskök, rymlig mötessal samt personalutrymmen. Byggnaden har en yta på totalt cirka 9 000 kvadratmeter.

Solfjäderformad byggnad för god kommunikation

Ovanifrån kan byggnadens form liknas vid en solfjäder med sina sex huskroppar som utgår från den gemensamma huvudbyggnaden. Huskropparna är sammanlänkade med förbindelsegångar med syfte att skapa en god kommunikation i byggnaden samt för att de boende ska kunna gå promenader inomhus. Kommunikationsstråket vetter in mot den centrala innergården, ”Sinnenas trädgård”.

Gestaltning med fokus på lugn och harmoni

I gestaltningen har stor hänsyn tagits till hur dementa personer uppfattar sin omgivning. Lugn och harmonisk färgsättning med naturnära kulörer inspirerade av Falbygdens omnejder präglar inomhusmiljön. På varje avdelning finns två olika sällskapsytor, ett rum för gemensamma måltider och ett sällskapsrum med egen braskamin. Boenderummen har utformats så att det ska vara god utblick från både sängen och från rullstolen. Därför har burspråken som finns i rummen en lägre bröstningshöjd och är vinklade just mot sängplatsen.

Ovanifrån kan byggnadens form liknas vid en solfjäder med sina sex huskroppar som utgår från den gemensamma huvudbyggnaden.

Kontaktpersoner