Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Upprustning av klassiska Stjärnhusen

Bostadsområdet Rosta i Örebro domineras av Stjärnhusen som byggdes 1947-51. Under en tioårsperiod har taken bytts ut på de totalt 23 huskropparna med skiftande antal treuddsstjärnor, även badrum har renoverats. PE har projekterat och projektlett.

De välkända och i dag mycket populära Stjärnhusen ritades av arkitektduon Sven Backström och Leif Reinius och ägs av allmännyttiga ÖBO (Örebrobostäder). När de stjärnformiga trevåningshusen byggdes var de toppmoderna och blev en förebild för boendet i det svenska folkhemmet. De 23 huskropparna ringlar sig längs Östra och Västra Vintergatan runt flera parkliknande gårdar och har formen av sammankopplade treuddsstjärnor. Totalt omfattar området 1 320 hyreslägenheter samt lokaler.

Husen totalrenoverades i början av 1990-talet. Det visade sig dock vara nödvändigt att göra om renoveringarna av samtliga hustak och badrum. Takarbetet har delats upp i tio olika entreprenader som genomförts en per år. Även renoveringen av badrummen har delats upp i separata entreprenader som omfattat ett hundratal badrum.

Hållbara lösningar i kulturhistorisk miljö

Området har särskilt kulturhistoriskt bevarandevärde vilket innebär speciella skyddsbestämmelser. Utöver takrestaurering av en totalyta på 37 180 kvadratmeter så har arbetena, som avslutades 2021, innefattat tilläggsisolering av 400 befintliga takkupor samt sanering från koksaska och lösullsisolering av kattvindar i husen.

Läs mer om Stjärnhusens historia

De första stjärnhusen i landet byggdes i Gröndal i Stockholm, utformade av Backström & Reinius .De utvecklade sedan konceptet i Örebro och området blev en förebild för det svenska folkhemmet.

Läs Hem&Hyras artikel om historien bakom Stjärnhusen 

De 23 huskropparna ringlar sig längs Östra och Västra Vintergatan runt flera parkliknande gårdar och har formen av sammankopplade treuddsstjärnor.

Kontaktpersoner