Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Digitalisering av Stockholms skolor

Tillsammans med SISAB, Assa Abloy och Great Security har PE tagit fram en lösning för ett digitalt, decentraliserat nyckelhanteringssystem för Stockholms skolor. Lösningen sparar inte bara tid och pengar utan minskar även koldioxidutsläppen.

SKOL (Sisab Keys OnLine) är ett digitalt, decentraliserat nyckelhanteringssystem för SISAB:s driftutrymmen. Istället för att åka fram och tillbaka till SISAB:s huvudkontor för att kvittera ut och återlämna nycklar – hanteras nycklarna digitalt. Projektet omfattar installation av elektroniska nyckelskåp och ett elektroniskt låssystem i närmare 600 fastigheter som består av sammanlagt 3000 byggnader och en BTA yta på 1,8 miljoner kvadratmeter.

Från utredning till färdigt system

PE har varit med och tagit fram SKOL tillsammans med SISAB, Assa Abloy och Great Security. Uppdraget sträcker sig hela vägen från utredning, upphandlingsskede, byggskede till färdigt system och PE har bidragit med kompetens inom projektering av säkerhetssystemet – uppbyggnad av nyckelskåpet och det elektroniska låssystemet – samt teknisk projektledning under entreprenad och entreprenadbesiktning.

Beräkning av minskat koldioxidutsläpp

Det första området med SKOL togs i drift oktober 2017 och beräkningar som utfördes i tidigt skede av projektet visade att SKOL kommer att minska SISAB:s utsläpp med minst tio ton CO2 per år tack vare reducerad restid.