Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Samlokalisering med tidlös design

När Region Stockholms administrativa förvaltningar samlokaliserade sin verksamhet fick PE förtroendet att utforma behovsanpassade kontorsmiljöer för 1300 av regionens medarbetare. Tidlös design, återbruk och hållbarhet var i fokus.

Centrala förvaltningar inom Region Stockholm har samlokaliserats i ett antal fastigheter. Kontoren utformas som verksamhetsbaserade arbetsplatser och stor vikt har lagts på återbruk och renovering av befintliga möbler samt köp av begagnade möbler i kombination av nyköpt inredning.

Flexibilitet och hållbarhet över tid

Gestaltningsprogrammet utgår från generalitet, flexibilitet och hållbarhet över tid. Regionens administrativa verksamheter ska kunna genomföra sina uppdrag oberoende av adress, lokal och eventuella funktionsnedsättningar. Möbleringsplanerna bygger på nio olika funktioner – utformade i linje med regionens riktlinjer för gestaltning av administrativa miljöer. Funktionerna stödjer olika typer av arbetssätt och speglar medarbetarnas lokalbehov. Generalitet, flexibilitet och hållbarhet har varit ledorden.

Tidlöst, grafiskt uttryck

Interiörernas utformning har i grunden ett tidlöst, grafiskt uttryck med lugna färgtoner. Naturmaterial, växter och trä skapar en hållbar klassisk grund i kombination med ett karaktärsfullt färgkoncept som skapar orientering i lokalerna och en tydlig identitet. Stor vikt har lagts vid varierad ljussättning, god akustik och en hög nivå av tillgänglighet. Utvald konst skapar distinkta uttryck som ger arbetsmiljön personlighet och identitet.

Möbleringsplan markerad med funktioner som ingår i Region Stockholms behovsanpassade kontorsmiljö.

Kontaktpersoner