Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Tidigare plantskola inspirerar lek i Enskede

Plantanparkens blomsterpräglade koncept hämtade inspiration från att stadens plantskola har legat på platsen. Material i gott skick bevarades eller återanvändes och blommande samt fruktbärande växtlighet tillfördes för att främja insekts- och fågellivet. Hela projektet följde PEs egna och Stockholms stads rutiner för hållbarhetsarbete.

I tredje etappen av Stockholms stads upprustning och utveckling av Plantanparken i Enskede ingick en central lekpark samt omkringliggande gröna parkområden på totalt 3 200 kvadratmeter, varav 1 300 kvadratmeter var lekyta. PEs landskapsarkitekter fick i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag och bygghandling för en utförandeentreprenad. Ritningar för ytskikt och markplanering, höjdsättning, plantering och utrustning samt mängdförteckning ingick i uppdraget.

Blomstrande lekplats

Det faktum att denna plats tidigare varit stadens plantskola gav temat och det samlade konceptet för PEs gestaltningsförslag. I den centrala lekplatsen, som erbjuder lek för både yngre och äldre barn, hämtades inspirationen från blommor, träd och trädgård.
– Nya, tillgängliga lekytor fick gummiasfalt med mönster av löv och blommor. Lekutrustningen följde också temat, med till exempel ett lektorn i form av en vattenkanna, klätter- och gungställningar med detaljer av trädgårdsredskap och rutschkana i form av ett äppelträd. I samarbete med en leverantör av lekredskap tog vi även fram specialdesignade talrör i form av vallmoblommor. Färgerna var i huvudsak dämpade med naturmaterial och trä, samt accentfärger i rött och grönt, berättar Isabel Johanson, Landskapsarkitekt LAR MSA på PE.

Inbjudande parkmiljö

För parkdelen, som till stor del bestod av gräsytor med träd och buskar, låg fokus på att lägga till trevliga sittplatser, fotbollsmål samt komma med förslag på slyröjning och komplettering av växter. Ytskikt på gångvägar rustades upp och nya träd föreslogs med en variation av arter för att återigen knyta an till platsens historia som plantskola. För att hitta en passande gestaltning till platsen samordnade även landskapsarkitekterna sitt förslag med belysningsprojektörer.