Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Serneke

Säkra val när Öxnered skola byggs om

I flera etapper har Vänersborgs kommun genomfört en om- och tillbyggnad av F-6-skolan i Öxnered som också har fått en ny idrottshall och nytt kök. PE har bistått både kommunen med byggprojektledning och entreprenören Serneke med konstruktion, energieffektivisering samt brandskydd.

Eftersom skolans ordinarie verksamhet har fortgått parallellt med bygget genomfördes arbetet i fem huvudetapper. Byggmaskiner och barn fanns nära varandra under lång tid och projektet har därför haft stort fokus på personsäkerhet. Innan varje huvudetapp påbörjades utfördes ett antal åtgärder för att nå tillfredsställande säkerhet, till exempel sattes fasta staket upp mellan skola och byggarbetsplats och man arbetade med grindar, skilda körvägar och temporära områden för föräldrar att hämta och lämna på.

Flera olika logistiklösningar har behövts för att allt ska flyta på bra samt god kommunikation på alla nivåer. Konstruktionsmässigt har det också funnits utmaningar med grundläggning och bärighet i den ravin som sluttar ner mot en bäck som rinner intill skolgården. Projektet har även innefattat en hel del tillståndshantering med frågor som rörde huruvida detaljplanen skulle ändras eller inte.