Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Humlegården / Walk the Room

Moderna kontor i Solna strand

I mötet mellan Solna och Sundbyberg uppför Humlegården en ny kontorsbyggnad, kvarteret Origo. Byggnaden får över 18 000 kvadratmeter kontor, välkomnande lounge, gemensamma mötes- och konferensrum samt parkeringsgarage. PE Teknik & Arkitektur har varit huvudkonstruktör i projektet, där inflyttningen påbörjas hösten 2023.

Solna strand har genomgått en spännande utveckling, här finns idag ett brett utbud av restauranger, hotell och service samt moderna kontor. Origo blir med sina nio våningar ovan mark en inspirerande mittpunkt i det nya kvarteret och bjuder på välkomnande ytor, gröna stråk och stora takterrasser.

PE har varit huvudkonstruktör i projektet och levererat program-, system- och bygghandlingar för rivning, grundläggning och stomkomplettering, samt förfrågningsunderlag till stomleverantör. Det har funnits ett antal konstruktionsmässiga utmaningar med Origo.

– I projekteringen har vi behövt beakta att projektet är uppdelat i etapper, så att anpassning till området och kommande kompletteringar fungerar med utförandet. Befintligt höglager har integrerats i arbetsområdet, fått ny stabilisering och nyttjats som projektkontor. För att byggrätten ska kunna nyttjas optimalt innefattar projektet byggtekniska lösningar med många terrassuppbyggnader och hantering av höjder samt utkragning av våningsplan. Vi genomför också en pålad grundläggning med vattentät konstruktion samt nyttjande av kvarstående spont intill existerande byggnader, säger Jenny Andersson, byggnadskonstruktör och uppdragsansvarig på PE.

Läs mer på humlegarden.se/origo 

Kontorsbyggnaden Origo uppförs i ett tidigare industriområde i Solna.

PE har deltagit i projektet som huvudkonstruktör sedan tidigt skede

Projektet ska vara inflyttningsklart hösten 2023

Kontaktpersoner