Gå direkt till textinnehållet
logotyp

En förverkligad dröm om livet vid havet

På västra Tjörn, innanför semesterparadiset Klädesholmen, ligger Mossholmens Marina. Under ett decennium har PEs arkitekter arbetat med en förädling av marinan till ett attraktivt och varierat bostadsområde för både fritids- och åretruntbostäder med kajpromenad och skyddad båthamn.

Sedan 2012 har omvandlingen av Mossholmen till ett av Tjörns moderna, nya bostadsområden pågått. En tidigare oljedepå och viss annan verksamhet har ersatts av attraktiva, modernt gestaltade bostadshus av skilda slag medan marinans kärnverksamhet och småbåtshamnen finns kvar och har vidareutvecklats. Totalt planeras här 150  bostäder och cirka 350 båtplatser.

– Ambitionen för Mossholmen har varit att skapa ett varierat boende för olika människor. De nya kvarteren vi har ritat har getts mycket olika karaktär, vilket skapar valmöjligheter och mångfald. Samtidigt håller bebyggelsen som helhet ihop i sin gestaltning. Bostadshuset på 14 våningar i kvarteret Vinga, där det tidigare låg en oljecistern, är dessutom en accent och profilbyggnad som bidrar till ett sammanhang med övrig bebyggelse och hamnverksamheten, säger Mats Samuelsson, arkitekt på PE.

PE involverat hela vägen

PEs arkitekter har från första början varit involverade i utvecklingen av Mossholmen. I den första etappen ritade vi de 16 fritidsbostäderna i kvarteret Ingo längs med en av småbåtshamnens pirar. Med ett stramt och enkelt uttryck och i vädertåliga material har husen både små uteplatser och vindskyddade båtplatser.

Senare utformade vi 33 bostäder med åretruntstandard i tre fristående hus i kvarteret Nordsjö. Gestaltade med sadeltak inspirerade av lokal, bohuslänsk tradition ligger husen utmed vattnet med en kajpromenad och skyddad båthamn i direkt anslutning framför bostäderna. Husen uppfördes i tre våningar och en vindsvåning med ett underliggande parkeringsgarage.

PE står också för utformningen av det sista stora bostadsprojektet på Mossholmen, det unika 43  meter höga, cylindriska huset i kvarteret Vinga. Byggnaden inrymmer 57 bostadsrätter för permanentboende, samt fem lokaler och ett parkeringsdäck i bottenplanet. Stora burspråk utanför fasadlivet förstärker utsikten och skapar skyddade balkonger. En takterrass blir en träffpunkt och ytterligare ett ställe att njuta av en storslagen utsikt – här åt alla väderstreck.

I området har vi också varit delaktiga i fler bostadsprojekt i kvarteren Amazon, Nordvåg, Santoni och Oljaren.

Den första etappen som byggdes på Mossholmen är fritidsbostäderna i kvarteret Ingo.

I kvarteret Nordsjö är bostäderna uppdelade i tre fristående bostadshus utmed vattnet, inbördes förskjutna och med möjlighet till genomblickar mellan husen.

Fasaderna mot havet i väster glasades upp med stora skjutpartier.

I kontrast till de skarpskurna volymerna ges balkongterrasserna mot väster en böljande vågform.

I området har PE också varit delaktiga i fler bostadsprojekt i kvarteren Amazon, Nordvåg, Santoni och Oljaren.

Den biobaserat impregnerade träpanelen, de tåliga fasadskivorna och plåtpartierna har kulörer som harmonierar med kustnaturen.

Ett kommande bostadsprojekt på Mossholmen är kvarteret Vinga som blir unikt med sina 14 våningar alldeles vid havsbandet. Den nya detaljplanen för området utgick från den oljecistern som tidigare fanns på den plats där kvarteret Vinga nu ska byggas.