Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ny skolbyggnad med smarta lösningar

Maserskolans nya matsalsbyggnad är liten utanpå men upplevs som stor inuti, detta tack vare sadeltaket samt att de omfattande installationerna lyckats ”trollas bort” genom smarta lösningar. Förutom matsal används byggnaden bland annat som samlingssal med biosittning för cirka 300 personer.

Med den nya byggnaden har Maserskolan i Borlänge fått den matsal som saknats sedan skolan byggdes för femtio år sedan. I det moderna storköket tillagas maten från grunden åt de 350 dagliga lunchgästerna. PE har utformat byggnaden samt omgivande mark från första skiss hela vägen till bygghandlingar för utförandeentreprenad.

Smarta lösningar genom gott samarbete

Byggnaden är uppförd på en triangulär tomt som är avgränsad av parkvägar och en huvudvattenledning. Önskemålet var en byggnad som med en friare utformning än den befintliga skolan ska ge ett tidstypiskt tillskott till stadsbilden. Vårt mål har varit en spännande byggnad som tack vare sadeltaket är liten utanpå men stor inuti, och där storköket och fläktrummet, trots att de utgör den största delen av byggnadens volym, ändå är visuellt underordnade matsalsrummet och ser ut att rymmas i en mindre utbyggnad på baksidan. Att trolla bort de omfattande tekniska installationerna som krävs har ställt höga krav på samarbete mellan teknikkonsulterna.

I matsalen ger de synliga träbalkarna liv och värme. Den omedelbart igenkännbara gröna gummimattan är ett festligt, lekfullt inslag som betonar att matsalen i första hand är elevernas eget rum.

Kontaktpersoner