Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: FLEX

Energieffektivt för Malmös nya domstolsbyggnad

Castellum bygger Malmös nya domstolsbyggnad som med sina 33 000 kvm blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister. PE har bidragit i frågor gällande el- och teleinstallationer, energi, dagsljus, solvärmelast, inneklimat samt entreprenad- och leveransbesiktning av brandlarm, sprinkler och utrymningslarm.

Hög energiprestanda

Kravnivå för byggnadens energianvändning var satt till 60 % av BBR. För att klara detta ambitiösa mål, och samtidigt ha en viss marginal inför bygghandling och produktion, utgjorde fasadpartierna i glas en stor utmaning. Förutom höga krav på dessa trippelkassetter och övriga fasadpartier, kunde energiprestandan ökas med solceller samt återvinning av värme via serverhallar.

Samverkan för optimalt resultat

Med en hög andel glas behövdes också frågan gällande solvärmelast och termiskt klimat utredas noggrant och ett bra samarbete utarbetades mellan arkitekter, VVS-projektör och projekteringsledare. Ekvationen landade till slut i energieffektiva ventilerade treglaskasetter med mellanliggande screen.