Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ljusskulptur lockar små och stora nattsländor

PEs landskapsarkitekter har rustat upp den befintliga kvartersparken med tillhörande lekplats i kvarteret Nattsländan i Hammarbyhöjden. Upprustningen innefattar nya möjligheter till lek, aktivitet och möten för alla åldrar.

PEs landskapsarkitekter fick, som en del av ett ramavtal med Trafikkontoret på Stockholms stad, i uppdrag att ta fram koncept, utformningsförslag och bygghandling för upprustningen av parken och lekplatsen. Konceptet hämtar inspiration från kvartersnamnet Nattsländan, där den centralt placerade ljusskulpturen ska symbolisera en lykta som nattetid lockar till sig sländor och andra smådjur. Känslan förstärks av att ett antal små sländor i stål finns utplacerade på lekutrustningen i parken.

Plats för många

I parken finns lekutrustning för främst yngre barn i form av gungor, klätterlek med rutschkana, gungdjur och en karusell. Utöver det finns ett pingisbord, sittplatser samt ett utegym med tre stationer för ett antal olika övningar. Alla produkter följer PEs egna och Stockholms stads rutiner för hållbarhetsarbete, vilket bland annat innefattar att de finns registrerade i byggvarubedömningen (BVB). Projektet valde även att testa ett nytt fallskyddsmaterial i form av korkmatta, Corkeen, som ett led i att minska användningen av plaster i stadens lekmiljöer. Sedan kvartersparken färdigställdes år 2020 har den blivit ett populärt besöksmål för de som bor i området. Ljusskulpturen har även inspirerat till att parken fått smeknamnet ”ufo-parken”.