Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Nytänk i Nyhamnen

När Wihlborgs uppförde kontorsfastigheten Sirius i Nyhamnen medverkade vi från idé till färdigt resultat i rollerna som arkitekt, landskapsarkitekt samt bygg- och projektledare.

Flexibla kontorsytor i centrala Malmö

Kvarteret Sirius var tidigare en öppen parkeringsplats och hade rätt förutsättningar för att förtätas med en kontorsfastighet. I tätt samarbete med Wihlborgs provade vi olika alternativ för fastigheten – en grundförutsättning var flexibla ytor som kan utvecklas efter hyresgästernas behov. Valet föll på en byggnad som består av två byggnadsvolymer som länkas samman kring en gemensam ljusgård. De öppna och flexibla lokalerna möjliggör en till fyra hyresgäster per våningsplan. Entréplanet är planerat för kontor och lokaler. Siriushusets fasad går i gråsvart tegel med glasade gavlar som ramats in av metallpartier med mässingskänsla. Tillsammans har de skapat en spännande kontrast mellan det glittriga och det mörka teglet som knyter an till områdets äldre byggnader. Ljusgårdens takljus ger känslan av ett fyrljus som upplevs ända in från centrum.